Menu

Bjørn Helge Larsen

URL-adresse:

Fortsatt strømløst

Ordfører Ivar Vigdenes går ut med følgende melding fredag ettermiddag etter stormfulle timer torsdag ettermiddag:

- Strømmen er kommet tilbake til Bosenteret på Skatval, men deler av Skatval mangler fortsatt strøm. Det mangler strøm, telefon og mobil i sona, Flora og Forradal. Til beboere i de omårdene vil jeg si følgende:

For det første ikke kan vi ikke vente strømmen tilbake før tidligst i løpet av lørdag. Av den grunn så vil jeg også oppfordre til sparsomhet i bruk av vatn for dem som er brukere av det kommunale vannsystemet. Samtidig vil jeg be folk vise varsomhet ved bruk av ild.

Besøk

Dernest så vil jeg oppfordre alle til å tenke over om det er noen rundt seg som trenger besøk. Hjemmetjenesten har besøkt sine brukere og kjører ekstra runder. Men det finnes også eldre folk som ikke er brukere av tjenester fra kommunen. Derfor er oppfordringa at man må besøke nabo.

I tillegg har Stjørdal kommune tatt kontakt med saniteten som sammen med hjemmesykepleien vil dra rundt og banke på dører for å se om alle har det bra. Det er også rekvirert plasser på DMS og Halsen Sykeheim om det skulle være behov. Nå er det bedre med et besøk for mye enn et for lite, sier ordfører Ivar Vigdenes som er glad for at ingen er kommet alvorlig til skade i uværet.

"Ivars" herjinger

«Ivar» var kort og intens. Det førte til mange strømbrudd. NTE jobber på spreng. Skatval skole måtte stenge i dag pga. strømmangel. Med dagslyset kommer skadene til syne.

Tore Johansen på Torgkvartalet

I kveld torsdag 12. desember kl. 19.30 holder Tore Johansen minikonsert på Torgkvartalet som har nattåpent fram til 22.00 i kveld. Sangglade Tore Johansen vet å sette folk i den rette julestemning.

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss