Menu

Loppehelg på Ytre Malvik

En stor loppehelg hos Vikhamar og Saksvik skolekorps resulterte i penger i korpskassen. Korpset som i 2012 markerte 50 år deltok med en stor dugnadsgjeng på Ytre Malvik samfunnshus.

Les mer

Malvik et hestehode foran

Malvik ordfører Ingrid Aune (A) holdt sammen med næringssjef Ole Christian Iversen et engasjert innlegg på frokostmøtet til Stjørdal Næringsforum på Scandic Hell tirsdag morgen.

Les mer

Malvik-Bladet legges ned

I et felles styremøte i Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet tirsdag ble det vedtatt å gå videre med arbeidet med å legge ned Malvik-Bladet. Dette står i dagens Stjørdalens Blad.

Les mer

Jernbaneverket konkretiserer trasevalg

JBV har avsluttet annen runde med grunnundersøkelser (fullprofilboring og seismikk) i september 2016. Hensikten med de supplerende grunnundersøkelsene har vært å undersøke om de reviderte sportraseene som ble utarbeidet våren 2016 er fornuftig plassert. Grunnundersøkelsene førte ikke til ytterligere justeringer av traseene.

Les mer

Strindfjorden Shanty-kor

Glem Trondheimsregionen, nå er det Strindfjorden som gjelder. Bakteppet er fjorden, fjellene og folket. Middelet er mannssang og formålet er Shanty. Man kan si at shanty-sanger er arbeidssanger fra seilskutetida som var et middel til å få et lite og utslitt mannskap til å yte maksimalt.

Les mer

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss