Menu

Fløting

Straks isen forvant fra elver og vann, begynte det mange i dag kaller vårens vakreste eventyr. Vi har en sterk mistanke om at dette eventyret er noe vi moderne mennesker innbiller oss.

Les mer

Bergkunstmuseet på Leirfall i Hegra: Nærmere realisering

- Reguleringsplanen for Stjørdal Museum er godkjent og stadfesta og det betyr at klagen ikke er tatt til følge, sa kultursjef Jarle Førde da han sammen med leder Sølvi Lauvsnes fra Stjørdal Museum som er en del av Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) AS orienterte formannskapet om status for bergkunstmuseet på Leirfall i Hegra.

Les mer

På historisk grunn

Over alt i vår natur ligger rester etter gammel historie, noen er enkle og oppdage, mens andre kan være litt mere gjemt. Inne på Rådalen finnes rester etter gammel bosetning og rester etter både tjærebrenning, fangstanlegg og jernblåster.

Les mer

På julevandring med sang

Elever fra øverste klassetrinn ved Skjelstadmark Oppvekstsenter har en flott tradisjon med julevandring forbi Okkelberg kapell til gården Rolfseng. Her fremføres julesanger før turen går videre med grilling i skogen.

Les mer

Hestsetra

Det var ikke bare dyr som gav avdrått i form av ost eller smør som ble flyttet til utmarka. Vi vet at mange steder fikk også grisen en god sommer i fjellet.  Likeså var det vanlig å slippe hester til fjells. Særlig var det skogshester som fikk denne fordelen. Det var ikke bruk for disse, og så beskattet de hjemmebeitet, så derfor ble det noen uker på utmarksbeitet. Hesten er et flokkdyr, så når de møttes i fjellet slo de seg sammen, og disse hesteflokkene var ikke alltid like velkomne rundt setrene.

Les mer

Trekunstneren i Hegra

  • Skrevet av

Alf Brurok i Hegra er pensjonist, men har ikke satt seg ned i sofaen. Alf er like travel som før og bruker store deler av dagen i sitt verksted.

Les mer

Vil lære bort lafteteknikker

Øystein Stav har bygget flere titalls bur, hytter og gapahuker i lafteteknikk. I flere år bodde han på Finnskogen i Solør og levde av denne formen for byggeskikk. Nå vil han gjerne lære bort lafting og håndverk med trestokker til flere.

Les mer

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss