Menu

På historisk grunn

Over alt i vår natur ligger rester etter gammel historie, noen er enkle og oppdage, mens andre kan være litt mere gjemt. Inne på Rådalen finnes rester etter gammel bosetning og rester etter både tjærebrenning, fangstanlegg og jernblåster.

Les mer

På julevandring med sang

Elever fra øverste klassetrinn ved Skjelstadmark Oppvekstsenter har en flott tradisjon med julevandring forbi Okkelberg kapell til gården Rolfseng. Her fremføres julesanger før turen går videre med grilling i skogen.

Les mer

Hestsetra

Det var ikke bare dyr som gav avdrått i form av ost eller smør som ble flyttet til utmarka. Vi vet at mange steder fikk også grisen en god sommer i fjellet.  Likeså var det vanlig å slippe hester til fjells. Særlig var det skogshester som fikk denne fordelen. Det var ikke bruk for disse, og så beskattet de hjemmebeitet, så derfor ble det noen uker på utmarksbeitet. Hesten er et flokkdyr, så når de møttes i fjellet slo de seg sammen, og disse hesteflokkene var ikke alltid like velkomne rundt setrene.

Les mer

Trekunstneren i Hegra

  • Skrevet av

Alf Brurok i Hegra er pensjonist, men har ikke satt seg ned i sofaen. Alf er like travel som før og bruker store deler av dagen i sitt verksted.

Les mer

Vil lære bort lafteteknikker

Øystein Stav har bygget flere titalls bur, hytter og gapahuker i lafteteknikk. I flere år bodde han på Finnskogen i Solør og levde av denne formen for byggeskikk. Nå vil han gjerne lære bort lafting og håndverk med trestokker til flere.

Les mer

Sponsorkveld i nye banklokaler

Alle Hegra Sparebank sine sponsorpartnere ble invitert til sponsorkveld. Kvelden var oppdelt i flere aktuelle tema. Bankens sponsorfilosofi ble presentert av Hegra Sparebank sin banksjef Arne Martin Laukvik. Inntektsmuligheter for sponsor- og tipsavtaler ble levert av Aktiv Stjørdal med daglig leder Janita Nonstad.

Mobil betalingsterminal (iZettle) for lag og foreninger er en enkel og sikker løsning forutsatt at du har dekning på mobiltelefon eller smarttelefon. Hegra Sparebank formidler slike, og Kari Hognes i sparebanken orienterte om løsningene. Det ble tildelt en gavesjekk til Hegra IL på 10 000 kroner for deres sportslige innsats sammen med viktig integreringsarbeid blant annet med Hegratunet. Entreprenør Skanska var donator for gaven i forbindelse med bygget Triangel Park.  

Mulighetene for lag og foreninger på det kommende Landsskytterstevnet fikk de rundt 40 fremmøtte høre mere om fra Tor Jakob Reitan. Stjørdal kommune ved Joachim Engan orienterte om søknadsprosess for lag og foreninger til blant annet kultur- og ungdomsformål

Bankens sponsorfilosofi

Administrerende banksjef Arne Martin Laukvik ønsket velkommen og redegjorde for bankens sponsorfilosofi. En del av Hegra Sparebanks overskudd kan og skal tilbakeføres til lokalsamfunnet. Lokalbanken ønsker å stimulere til aktivitet i nærområdet og på denne måten støtte opp om frivillig arbeid og dugnadsinnsats. Slik mangedobles pengestøtten når den omsettes i aktivitet. Banken har etablert sponsoravtaler med en rekke ideelle lag og foreninger i tillegg til årlig tildeling av gavemidler og prosjektmidler.    

Inntektsmuligheter for sponsor- og tipsavtaler med Aktiv

Daglig leder Janita Nonstad i Aktiv Stjørdal informerte om inntektsmuligheter for ideelle lag og foreninger som allerede har avtale med Hegra Sparebank på støtte og sponsor. Aktiv Stjørdal er eid 50 prosent av H. sparebank og har etablert avtaler og vil etablere flere avtaler som kan gi de ideelle lag og foreninger ytterligere inntekter. 

Mobil betalingsterminal for lag og foreninger

Betalingsformidlings-ansvarlig i Hegra Sparebank, Kari Hognes, informerte om produktet iZettle. Her var det tydelig stor interesse fra de fremmøtte. Det begynner å bli mange ulike betalingsløsninger via ulike «apper» på smarttelefoner.  Alle har gjerne et bankkort og denne løsningen iZettle benytter betalingskort til betaling. Løsningen kan også håndtere kort som ikke er utstedt i Norge, noe banken ser at det er behov for på arrangement. Rask betaling og god kontroll fra brukersiden, også opp mot regnskap og oversikt.  Det er ingen faste gebyrer eller bindingstid.      

Tildeling av gave på kr. 10.000

På det offisielle åpningsarrangementet i Triangel Park den 1.november, fikk Hegra Sparebank en gave på kr. 10.000 fra Skanska med det formål å gi gaven videre til et ideelt lag eller forening.     

-          Hegra Sparebank har lang tradisjon i å gi gaver til allmennyttig formål. Fra bankens gavefond tildeles det årlig støtte til ideelle lag og foreninger. Det var mange gode kandidater vi vurderte å gi denne gaven til, og av kandidatene til denne gaven ble valget Hegra IL, sa banksjef Arne Martin Laukvik. Dette var det tydelig stor oppslutning om i banken som legger til grunn at idrettslaget har tatt større ansvar ved å involvere ungdom ut over de som er medlemmer i laget. Spesielt fremheves det idrettslagets aktivitet med ungdom på Hegratunet og aktiviteter i Hegrahallen. Hegra IL satte stor pris på gaven og samarbeidet med banken. Tilbakemelding fra idrettslaget var at gaven vil bli brukt til idrettslagets arbeid med inkludering og integrering.

Muligheter for lag og foreninger på Landsskytterstevnet

Leder hovedkomite for LS2018 Tor Jakob Reitan, innledet med at «LS2018 – ett sjøttarstev’n med nogo attåt». Under arrangementet i 2018 vil det være mye aktivitet i hele kommunen. Det gir også mange muligheter for ideelle lag og foreninger til å ta del i dette. Flere av lagene som var tilstede har allerede meldt seg hos hovedkomiteen. Flere vil nok gjøre det etter denne kvelden. Det vil ankomme 5000-6000 skyttere og det vil sannsynlig komme 20.000 besøkende som bor i snitt 7 dager i regionen. Reitan anslo 35.000 dugnadstimer (20 årsverk) i tillegg til Forsvaret (Heimevernet, FLO, Cyberforsvaret).  Hegra Sparebank er en av tre hovedsamarbeidspartnere til LS2018.

Hvor og hvordan kan de søkes om midler til lag og foreninger  

Rådgiver idrett og friluftsliv i Stjørdal Kommune, Joachim Engan, orienterte om hvor og hvordan det kan søkes om midler til lag og foreninger. Et meget aktuelt tema for de som var tilstede. Engan var innom kulturtilskudd i Stjørdal Kommune, spillemidler, momskompensasjon og andre tilskuddsmuligheter. Han ga også noen råd om søknader og søknadsprosessene.  Deltakerne var tydelig svært fornøyde med kvelden i splitter nye lokaler. Noen av de som deltok denne kvelden var Forra IL, Hegra Hornmusikklag, Odd Håves Minnefond, Flora IL, Floren Skytterlag, IL Dalebrand, Hegra IL, Lånke IL, Sona Salongskytterlag, Skjelstadmark Skytterlag, Hegra Skytterlag, Nybrottkarusellen, Stjørdals-Blink Sykkel, Stjørdals-Blink Håndball, Stjørdal Håndballklubb, Landsskytterstevnet 2018, Hegra Historielag og Hegra Festnings Venner. Rundt 35 deltakere og fem ansatte og foredragsholdere. Som ved offisiell åpning, ble det servert mat (tapas) fra Værnes catering på Hegramo Café. 

Les mer

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss