Menu

Kjell Arnfinn Aune

URL-adresse:

Tårnhatten må trolig tas av Værnes kirke

Den kobberkledde gamle tårnhatten eller tårnhjelmen øverst på tårnet ved Værnes kirke kan bli tatt ned for vedlikehold. Kirkevergen i Stjørdal sokn har en prosess i gang med nødvendig restaurering for å redde tårnhatten og dens svært gamle konstruksjoner.

Skryter av grønn kafé-satsing

Daba Art Cafe & Øko i Stjørdal sentrum fremheves av Miljøpartiet lokalt som en spennende kreativ næringsaktør. At kafeen i tillegg har en grønn profil synes Tommy Reinås er en fremtidsrettet satsing.

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss