Menu

Geir Olav Flåan

URL-adresse:

11 vil bli ny lege i Meråker

Elleve personer har søkt på den ledige fastlegehjemmelen i Meråker. Blant disse er det to fra Stjørdal, mens de øvrige har tilhold i ulike deler av landet og utlandet. Se søkerlisten her:

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss