Menu

Rivingen går etter planen

- Rivingen av Stjørdalshallen gått smertefritt. Denne uka ­kommer den nye pumpestasjonen på plass slik at vi kan avvikle den gamle, sier byggeleder Kjell A. Haukø i RG Prosjekt.

- Rivingen av Stjørdalshallen gått smertefritt. Denne uka ­kommer den nye pumpestasjonen på plass slik at vi kan avvikle den gamle, sier byggeleder Kjell A. Haukø i RG Prosjekt.

Les mer

Nye boliger for funksjonshemmede

Ved månedsskiftet november-desember vil boligene i Skolegata 15 være klar for innflytting.

Ved månedsskiftet november-desember vil boligene i Skolegata 15 være klar for innflytting.

Bygget er tilpasset en gruppe som er sterkt funksjonshemmet, og det er grunn til å berømme de som er byggherre.

Les mer

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss