Menu

Knut Erlend Jegersen

URL-adresse:

Hyllet Edgars livsverk

Trekkspillmusikeren og komponisten Edgar Heringstad ble hyllet lørdag kveld da aktører fra inn- og utland holdt  konsert i Kimen hvor de fremførte Heringstads musikk.

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss