6 °C Stjordal, NO
21/02/2020

1 av 4 har opplevd rusproblemer på jobb

 

Undersøkelsen er gjennomført blant 1400 ledere eller andre representanter for til sammen 1200 virksomheter. To av tre sier at de har opplevd en situasjon hvor en kollega har hatt problemer knyttet til rus eller spill. En av fire svarer at de har opplevd en slik situasjon det siste året, mens det for de øvrige ligger lenger tilbake i tid. Undersøkelsen viser at problemer med rus og avhengighet forekommer i alle sektorer av arbeidslivet.

Snekker’n Boligmesse

– Problemer med rus og avhengighet er mer vanlig enn mange tror. Alle virksomheter bør lage kjøreregler for jobbrelaterte drikkesituasjoner og bruke tid på å diskutere dem. Det er viktig for å forebygge, og det gjør det lettere å ta opp problemer når de oppstår, sier Elisabeth Ege i Akan kompetansesenter.

Daglig mottar Akan kompetansesenter henvendelser fra ledere og kolleger som er bekymret for en ansatt. De mistenker rus eller avhengighetsproblematikk, men vet ikke hvordan de skal håndtere situasjonen. I følge Ege er det mange som bruker mye tid på å bekymre seg, og da kan veien til handling bli for lang.

– Det er viktig å se signalene og reagere når man ser bekymringsfull endring i adferd eller i evne til å utføre arbeidet. Da må nærmeste leder ta den nødvendige samtalen med den som kan ha et problem, sier Akan direktøren.

Hun tror ikke ledere er unnfallende, men at mange kan være redde for at det kan virke krenkende eller provoserende hvis de tar opp problemet. Det handler også om kompetanse, og om å klare å se signalene.

– Det er verre å bli oversett enn sett. Det er vår erfaring at en slik samtale blir positivt mottatt. Det handler om å vise at man ser og at man bryr seg om sine medarbeidere. En samtale kan starte prosesser som kan skape endring, sier Ege.

Det ledere og kolleger først og fremst må se etter er adferdsendringer som gir grunn til bekymring. Signalene vil ofte være de samme enten det er problemer med alkohol, medikamenter eller spill. Den det gjelder vil ofte ha problemer med å utføre arbeidet som før, miste konsentrasjon, ha skiftende dagsform eller endret fraværsmønster. Problemer med pengespill utvikler seg gjerne raskt fordi det handler om penger.

– Det kan gå fra å være usynlig til at vedkommende sitter dypt i problemer på kort tid, 
sier Elisabeth Ege.

 

Om undersøkelsen:

Webbasert undersøkelse gjennomført i mai og juni med 1400 respondenter i 1200 virksomheter. Respondentene er ledere, tillitsvalgte, verneombud, HR-ansvarlig, bedriftshelsetjeneste og andre ansatte.

Les forrige sak:
TIMExpressen i regi av Nettbuss er snart historie. Fra mandag 19. august overtar Boreal ansvaret for transporten mellom Stjørdal og Orkanger. Ruta gjennom Trondheim fortsetter, men vil trafikkeres langt hyppigere. Det vil være avganger hvert 10. minutt morgen og ettermiddag. Mange sjåfører blir med fra Nettbuss over til Boreal. De møter en ny arbeidsgiver, men har mange kjente kolleger.
Nye bussruter

  Boreal setter inn nye busser levert av Scandia med kapasitet […]

Close