-3 °C Stjørdal, NO
07/03/2021

Maxus-endelig1
Header-Bingo-med dato
SparHegra uke 10

10 straffesaker på bordet i forbindelse med brudd på karantenereglene

Registrert 62 saker om brudd på smittevernsreglene i Trøndelag

Arbeidshverdagen til politiet forandret seg drastisk i mars 2020. Nå må de vokte grenseoverganger og etterforske straffesaker i forbindelse med brudd på smittevernsregler. Foto: Illustrasjonsbilde grensevakt

Siden 12. mars har politiet voktet grenseoverganger og fulgt opp karantenebrudd. Nå forteller lensmann i Værnesregionen, Kjetil Ravlo, hvordan annerledesåret har preget politiets arbeid. 

Ifølge Ravlo har pandemien utfordret tilgjengeligheten til politiet.

– Vi ser blant annet størst nedgang på narkotika-siden. Det er ikke mindre urovekkende, men preget av pandemien, forklarer lensmannen som videre hinter til at ressursene deres er blitt utfordret det siste året.

Valgt å gi advarsler

I forbindelse med koronapandemien har politiet i Værnesregionen fått totalt 10 straffesaker på bordet, hvor åtte er blitt henlagt og to enda ikke er avgjort.

– Hittil har politiet valgt å gi advarsler og ikke kjøre straffespor som nummer én, sier lensmannen.

For hele Trøndelag snakker vi et betydelig høyere antall. Her er det registrert totalt 62 saker, hvor elleve har positiv påtaleavgjørelse og 16 fremdeles ikke er avgjort.

– Vi har nok kommet til et punkt hvor folk begynner å bli utålmodig og politiet må sette inn sterkere tiltak fremover, forklarer Ravlo videre og legger til at de har tett dialog med kommunen og tilsyn som er etablert.

50.000 kroner i bot

Straffesakene i forbindelse med brudd på smittevernsreglene det siste året har stort sett handlet om karantenebrudd for privatpersoner og virksomheter som tar inn utenlandske arbeidere uten at de går i karantene.

Ifølge Ravlo forventer de flere straffesaker i løpet av året 2021.

– Normalt kan man forvente 20.000 kroner i bot hvis man ikke forholder seg til karantenereglene. For næringsvirksomheter som ikke forholder seg til dette, vanker det bøter på 50.000 kroner per person, sier han.

Videre forklarer Ravlo at de fleste trolig er lei av covid-19 og smittevernsregler nå, men at det til syvende og sist handler om å stå løpet ut.

– Vi må fortsatt forsøke å jobbe sammen og oppfordre hverandre til å følge de pålegg som kommer. Dette gjelder også viksomheter, presiserer han.

Les forrige sak:
17 virksomheter på Frosta har fått koronastøtte.
17 bedrifter fikk koronastøtte

Her kan du se virksomhetene som fikk ekstraordinære tilskudd

Close