-1 °C Stjørdal, NO
18/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

106 års handelshistorie over

 

Det er god grunn til å bli nostalgisk og tenke tilbake på en lang handelshistorie i Meråker når handelsforeninga fra 1.juli ble slått sammen med Trondos. Butikksjef Eskil Ervik hos Coop Meråker BA har vært i ledersjiktet på fossestupets butikk siden 2008. «Mannen i luka» på foreninga arbeidet i åtte år som avdelingsleder ved Shell i Meråker som nå har skiftet navn til Best, og har blitt en del av Trondos. Ervik og andre har i flere år ønsket en sterkere tilnærming til E14 for handelsforeningas butikk, noe som har resultert i flere runder med utredninger om flytting av butikken.

 

Jeg har i prosessene vi har vært igjennom opplevd at hverken kommunen eller bygdefolket ville ha adresse nært E 14. Nå er det besluttet at butikken videreføres på eiendommen og tomta vår her på Fossestupet. Vi kan i Meråker oppleve byggestart på den nye butikken i løpet av neste år, sier Eskil Ervik og ser at 106 års handelshistorie i Meråker blir til Trondos.     

   

Handelen på Fossestupet fortsetter

Endringene den gamle handelsforeninga nå opplever gjør seg utslag i at minst fem stillinger berøres i negativ grad hos Coop Meråker BA. Ledelsen og de 32 ansatte og deltidsarbeidende ved foreninga ser derimot fram mot at butikken får nye moderne lokaler. Nå skal nye skilt med Trondos-logoen opp i Meråker langs veier og på idrettsplasser, og Coop Meråker viskes ut til fordel for en ny stor aktør.

 

Hvordan vil byggingen av ny butikk påvirke handelen på Fossestupet Ervik?

Vi eier i tillegg til dagens butikk og produksjonsbygget et eldre hus på tomta her. Alt skal etter planene fornyes i en ny butikk. Daglig drift skal vi prøve å videreføre under byggeperioden. Kundene vil nok oppleve noe redusert tilbud under byggeperioden, varsler Ervik. I Fossestua, cafeen på Coop treffer vi damene Alfhild Nesset, Olga Brenntrø og Ingebjørg Fuglemsmo. De tre eldre damene har handlet på foreninga gjennom svært mange år, og er spent på hva som venter inn fremtida.

 

Jeg synes da foreninga, slik det har vært har fungert bra jeg. Skjønner ikke hvorfor disse forandringene skal forekomme slik de nå gjør, sier Ingebjørg Fuglemsmo før damene blir hentet av en taxi. Kaffekroken Fossestua er en yndet plass, mye brukt av eldre meråkerbygg. Her utveksles erfaringer, historie om bygda og her treffes mange til en sosial prat om mangt og mye. Fossestua har Ervik god tro på at Trondos vil frede. Dette treffstedet for kunder og andre har tydelig stor nytteverdi.

 

Slik var Handelsforeninga     

Det ble i 2006 markert 100 år med «Foreninga» i Meråker, også med utgivelse av historisk skrift i hefte der tidligere ordfører Svein Brækken skrev forordet. Coop Meråker BA hadde da eksistert i 6 år. Også handelsvirksomhet har sin start, og Charlottenlund Handelsforening sin første butikk på stedet oppsto året 1906. Iver Vold nevnes i historien som den første handelsmann ved Nustadnes. Enke Jonetta Vold drev forretningen videre. Fredrik Røe (handel i Gudå), Lornts Kvittem (nerbygda og stasjonsvegen), J C Carlsen på Nustadmo og Johanne Dreyer ved Nustadreina nevnes blant de første handelssteder i Meråker. Meråker Handelsforening kjøpte egen forretningsgård etter drift ved Charlottenlund som endte i aske.

Det var gruvekarer fra Mannfjellet i hagen hos Sigrid og Elias Tømmerås som visstnok først løftet ideen om å stifte en handelsforening. En komite ble valgt og arbeidet skred fram. Grubearbeiderforeninga fikk driften i gang fra 13.august 1906 i et konstituerende møte, og Hans Blæstervold, Lars Aunet og stiger Wongraven tegnet medlemmer blant gruvearbeidere og bygdas innbyggere. Olaf Tidemann ble første formann i styret. Den gamle skolestua på Grøbba ble kjøpt flyttet til Sagstuggumoen og Fossestupet og huset åpnet for forretningsdrift august 1911. Første bestyrer ble Olav Stubban, så fulgte Johan Hilan, Normann Hopen og Johan J. Vold. Resten av historien og årene som fulgte har sitt eget kapittel.

Meråker Handelsforening var i starten et aksjeselskap. Fra 1912 ble det tilsluttet Norges Koop. Landsforening (NKL). Handelsforeninga fikk sin bankavdeling (innskuddsavdeling) fra 1916. Av historien kan vi lese at lokaliseringsspørsmål drøftet i 1908 og hundre år etter fikk sin nye renessanse med konklusjon om samme tomt på Fossestupet. Handelsforeninga i Meråker har gjennom årene utvilsomt utgjort en viktig del av lokalsamfunnets utvikling utover dette med handel og gitt arbeidsplasser for mange i bygda.

På 1950-tallet nevnes for interesserte lesere navnene: Gunlaug Hegnes, Arne Andersen, Per Storrø, Ella Bones og Brit Tangen. Foreninga hadde også samlokalisert et slakteri. Her arbeidet Bjarne Svendsli, Sigurd Moe og Bjarne Edlund. Poståpneri og ambulanse var også på Handelsforeningas område.         

 

Markedsmakt og markedsandeler

Som vi kan lese ut av historien, handler det fortsatt om sikre posisjoner i markedet også for Meråker Handelsforening BA og Trondos som ny aktør på Fossestupet. Butikksjef på Fossestupet i dag, Eskil Ervik og de øvrige over 30 ansatte, drifter en butikk i Meråker med lang historie som nå skifter struktur og eierskap. 

 

Vi hadde hos oss en omsetning i 2011 på 75 millioner kroner eks. moms. Når vi nå blir en Trondos-butikk håper vi selvfølgelig på en økning i omsetningstallene, sier Ervik som fra «luka i butikken» også har ansvar for å betjene medlemskontoer hver åpningsdag uka gjennom. Ervik mener denne tjenesten med valuta over disk vil videreføres også med Trondos på eiersiden. 1500 medlemmer Coop Meråker BA ser en ny tid komme. Prosessene med endringer i eierskap og mot ny butikk er nok gjort kjent på blant annet årsmøter.        

 

 

 

 

 

 

Les forrige sak:
Stjørdalsdagene om kort tid

  Når Hans Westerheim fra skolekorpsets arrangørstab tar turen til Torget […]

Close