7 °C Stjørdal, NO
17/09/2019

11 friske mill. til Meråker


Det er bl.a. avsatt  kr 11.230.000 til arbeidet med omstilling i fylket. Meråker kommune får kr 1.800.000. Dette kommer i tillegg til det fondet som tidligere er avsatt til omstilling i Meråker. Uttaket fra dette fondet blir for 2012 kr 3.930.000 slik at totale midler til omstilling i Meråker for 2012 blir på kr 5.730.000. I tillegg kommer rentemidler for 2010.

 

Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag (RUP) er fylkeskommunens verktøy for fylkets utviklingspolitikk. Programmet for 2012 har fire gjennomgående perspektiv: ungdom, kunnskap, nyskaping og miljø. Samtidig har RUP en tydelig næringsprofil.  90% av virkemidlene skal gå til prosjekter der målet er direkte eller indirekte næringsutvikling.

Les forrige sak:
With til Vinmonopolet

– For Blå Kors er det særdeles viktig at Vinmonopolet har […]

Close