4 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

125.000 til utredning av felles PPT

Ingeborg Grønseth (t.v.) og Anne Karin Veisetaune er to av medlemmene i prosjektgruppen som utreder et mulig samarbeid om PPT i Værnesregionen.


Regionrådet i Værnesregionen ga i juni i år grønt lys for en forprosjektplan til å utrede felles PP-tjeneste. Kommunene som ønsker å utrede felles PP-tjeneste er Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Malvik har varslet at de ikke ønsker å delta i utredningsarbeidet.

 

– Hovedmålsettingen med å etablere Værnesregionen PPT er å bygge et robust fagmiljø for kommunene, og utnytte den totale fagkompetansen bedre, sier Anne Karin Veisetaune, som er prosjektleder for utredningen og leder for PPT i Stjørdal kommune.

 

Hun peker også på viktigheten av at PPT, som kommunens eneste sakkyndige instans, har en fristilt rolle. Veisetaune mener dette er enklere å gjennomføre i Værnesregionen PPT, enn gjennom PPT i hver enkelt kommune.

 

I disse dager behandler Stortinget stortingsmelding 18, som sier mye om hvordan PPT skal jobbe framover.

 

– Vi skal være tilgjengelige og bidra til helhet og sammenheng, vi skal arbeide forebyggende, vi skal tidlig inn i barnehage og skole og vi skal selvsagt være en faglig kompetent tjeneste i alle kommuner, sier Anne Karin Veisetaune.

 

Til disse rådgivende forventningene er det knyttet flere tiltak som i sum innebærer økt veiledning, informasjon og kompetanseutvikling. I stortingsmeldingen legges det blant annet opp til etablering av interkommunale kompetansenettverk.

 

– Vi som jobber med utredningen av Værnesregionen PPT mener at etablering av en felles PP-tjeneste er veldig i tråd med føringene fra denne stortingsmeldingen, og at det å etablere et større fagmiljø er viktig i forhold til å kvalitetssikre vårt arbeidsområde, sier Anne Karin Veisetaune.

 

Les forrige sak:
Effektiviserer politiledelsen

 Det er knapphet på ressurser har ført til at politimester Trond […]

Close