2 °C Stjørdal, NO
21/02/2019

160 stjørdalinger askefast på Island

Foto: Wikipedia. Grímsvötn er en samling av innsjøer på Island. De ligger i Islands høyland på den nordvestre delen av Vatnajökull og er dekket av breens isdekke. Under dem ligger det svære magmakammeret til en kraftig vulkan. Innjøene ligger i en høyde av 1 725 m.
-Avinor overvåker utviklingen etter vulkanutbruddet på Island lørdag 21. mai, sier områdesjef i Avinor, Jens Petter Duestad.

I henhold til Avinors beredskapsplan ved vulkanutbrudd, er det Bodø kontrollsentral som leder det operative arbeidet i Avinor. Og Avinor følger nå nøye med på utviklingen.

-Situasjonen nå er at all flytrafikk til og fra Island, og lokalt på Island, er stanset. Trafikken mellom USA og Europa er berørt gjennom at det brukes andre ruter. Det vil sannsynligvis oppstå forsinkelser, men foreløpig er det ingen kanselleringer bortsett fra flygninger mellom Norge og Island, opplyser Duestad.

De siste prognosene tyder på at norsk luftrom vil bli berørt i natt. Dette gjelder Norges atlanterhavssektor. Avinor har foreløpig ingen indikasjoner på om – eller når – luftrommet over fastlandet vil kunne bli berørt.

Passasjerer bes holde seg løpende orientert gjennom sine flyselskap og reisebyråer.

 

Fakta fra wikipedia om området som har et vulkanutbrudd idag;

Grímsvötn er en samling av innsjøerIsland. De ligger i Islands høyland på den nordvestre delen av Vatnajökull og er dekket av breens isdekke. Under dem ligger det svære magmakammeret til en kraftig vulkan. Innjøene ligger i en høyde av 1 725 m.

Grímsvötn har et sprekksystem som går diagonalt fra sørvest til nordøst, og det massive utbruddet fra Laki i 178384 var en del av det samme sprekksystemet. Grímsvötn hadde faktisk utbrudd på samme tidspunkt som Laki i 1783, men utbruddet på Grímsvötn døde ikke ut før i 1785. På grunn av at størstedelen av vulkanen ligger under Vatnajökull, har de fleste utbrudd vært subglasiale.

Les forrige sak:
Bluesens Super Duo til Hell

Opplev Paul Rishell & Annie Raines - fredag 02 og lørdag […]

Close