15 °C Stjørdal, NO
23/05/2019

1600 mot terminal

 

 

Jernbaneverkets utredning om ny godsterminal for Trondheimsregionen danner bakteppet. De tre alternativene som er ute på høring er området Trolla-Brattøra, et område sør for Trondheim og et område øst – Midtsanden-Hell. Begge fylkestingene har med noen forbehold gått inn for det siste alternativet som den beste løsningen. Etter aksjonens mening vil et slikt logistikknutepunkt gi alvorlige negative konsekvenser for miljøet i hele kommunen, enten man etablerer en industrihavn i Muruvik eller en godsterminal på Hell. Det er egne grupper på Facebook. I følge nettstedet er aksjonen støttet av både Malviklista, Malvik Høyre, Malvik KrF, Miljøpartiet de Grønne i Malvik, Malvik SV, Malvik Venstre, Senterpartiet i Malvik og av ordfører Terje B. Granmo (Ap), i tillegg til en rekke velforeninger i kommunen.

 

Aksjonen ramser opp følgende konsekvenser for Malvik;

Coop Storlien artikkelnivå

 

§  Store unødige naturinngrep ved fjorden og CO2-utslipp. Nasjonalt og regionalt viktige naturverdier går tapt. Jernbaneverket har mer miljøriktige alternativer til godsterminal.

§  Et godstog så å si hver eneste time gjennom kommunen. Døgnet rundt. Blir Hommelvik Sjøside den idyllen man tror?

§  Voldsom trailertrafikk gjennom kommunen. 70-80 % av godset fra terminalen skal (tilbake) til Trondheim.

§  Ca. 1000 trailere frakter varer til og fra Trondheim havn og Brattøra hver dag. Disse vil trafikkere lokalt i Malvik og på Hell samt E6 inn til Trondheim. Og antallet dobles og vel så det.

§  Stor trailertrafikk fra Muruvik over Hommelvikhøgda/Solbakken til E6.

§  Ved trafikkuhell/ulykker og vedlikehold av tunneler på E6, så må trafikken gå gamle E6 (Fv 950) gjennom kommunens tett befolkede områder.

§  En døgnåpen havn og terminal vil gi stor støyforurensning. Terminalen vil ødelegge Midtsand, Muruvik og Hell som bosteder for evig tid. Godsterminalen skal kunne håndtere 300 000 containere pr. år i 2020, og 400 000 i 2040.

§  Voldsom etablering av næringsarealer i Malvik for spedisjonsfirmaer (les: lagerbygg). Hele området fra Muruvik og opp til Hommelvikhøgda vil gå med ved en etablering i Muruvik, alternativt store sjønære områder på Midtsand/Storsand. Et næringsareal på 65 dekar sør for fylkesvegen i Muruvik er nettopp vedtatt av kommunestyret. Dette tilsvarer arealet til 9 – ni – fotballbaner! Hele logistikknutepunktet krever et areal på minimum 84 fotballbaner!

§  Vår tilgang til fjorden vil bli redusert. Sjønære områder for rekreasjon blir mer og mer viktig.

§  Flatholman vil bli alvorlig forringet som rekreasjonsområde. En perle i dag.

§  Midtsandtangen Friluftsområde er nettopp etablert som et regionalt friluftsområde. Dette vil ha stor verdi for regionens befolkning i årene som kommer, og kan ikke ødelegges.

§  En ønsket tursti om Svartneset er det bare å glemme, siden dagens jernbanespor blir liggende. Dette i følge Jernbaneverkets innsigelse på Malvik kommunes arealplan. Sammenhengende tursti Trondheim-Stjørdal blir det dermed ikke noe av. Kostnader til sportilknytning til et logistikknutepunkt i Muruvik eller Hell er basert på dagens spor om Svartneset. Om man ønsker tunneler er opp til kommunene, iflg. JBVs prosjektleder. Og dette gir mye større kostnader.

Les forrige sak:
Ole Jørgen Kaspersen fra Stjørdal AUF holdt et engasjert innlegg om terrortragedien, og AUF kameratene som er omkomne eller savnede.
Plassen for tro og håp

  Flere holdt taler. Ole Jørgen Kaspersen fra AUF, Torgeir Størseth […]

Close