17 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

16,7 mill i pluss.

Banksjef Oddvar Vigdenes

 

 

 

 

 

Coop Storlien artikkelnivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hegra Sparebank oppnådde rekordoverskudd i 2010. Årsresultatet etter skatt i 2010 er på 16,7 mill kr. Det er tidenes beste for banksjef Oddvar Vigdenes & co. Årsresultatet er 6,3 mill kr høyere enn i 2009.

 

Resultatforbedringen skyldes økt netto renteinntekt, økte provisjonsinntekter og engangseffekter, skriver banken i sin årsmelding. Netto rente – og kredittprovisjonsinntekter for 2010 er 5,6 mill kr. høyere enn året før. Den totale veksten i utlån formidlet av banken ble 159 mill kr. Det tilsvarer 13,1 % økning mot 7,7 % økning året før. 

 

Totalt er det bokført 1 mill i tap på utlån i resultatregnskapet. Banken regner med tap på 1,3 mill kr. pr år i 2011 og 2012. Det totale innskudd fra kundene økte med 7,7% til 831 mill kr.  Kapitaldekningen ved årsskiftet var 17,8 %. Styret foreslår at 14,7 mill kr av overskuddet overføres til Sparebankens fond, mens 2 mill kr overføres til gavefondet. Dermed vil Sparebankens fond utgjøre 128,4 mill kr. 

 

Hegra Sparebank er del av Terra-Gruppen. Det er idag 19 ansatte i Hegra Sparebank. Sykefraværet var på 5,5 %.

Les forrige sak:
Are må operere

                      […]

Close