1 °C Stjørdal, NO
27/11/2020

170 hjortevilt drept i trafikken

Flest viltpåkjørsler i Stjørdal

UTRYGT: I gjennomsnitt blir ett hjortevilt drept i trafikken annenhver dag i Værnesregionen. Her er det ei elgku med kalv som krysser en vei i Elvran. UTRYGT: I gjennomsnitt blir ett hjortevilt drept i trafikken annenhver dag i Værnesregionen. Her er det ei elgku med kalv som krysser en vei i Elvran.

I løpet av jaktåret fra 1. april i fjor og til 1. april i år ble det påkjørt og drept 170 hjortevilt i Værnesregion-kommunene.

Hver eneste dag blir i gjennomsnitt 24 hjortevilt påkjørt i Norge. I Værnesregionen er det i gjennomsnitt én påkjørsel annenhver dag i løpet av året.
I jaktsesongen 2018/2019, som strekker seg fra 1. april til 31. mars, ble 170 hjortevilt påkjørt og drept av tog eller bil i Værnesregionens kommuner. 130 av de 170 var rådyr, mens det var 35 elger og fem hjorter blant de trafikkdrepte dyrene.

Flest i Stjørdal

Det er i Stjørdal de aller fleste viltpåkjørslene skjer i vår region. I Værnesregionens største kommune ble det trafikkdrept 66 rådyr, 17 elger og tre hjorter siste jaktsesong. Stjørdal står dermed for litt over halvparten av alle viltpåkjørslene i regionen. Av de 86 viltpåkjørslene i Stjørdal var 18 med tog fordelt på ni elger og ni rådyr.
Oversikten for de øvrige kommunene viser at det i Selbu ble drept 24 dyr i trafikken, av disse var 22 rådyr. I Tydal ble to elger og to rådyr påkjørt, mens det i Malvik ble påkjørt 21 rådyr og to elger. Statistikken viser at det ble påkjørt sju rådyr og en elg på Frosta, mens Meråker har en stor andel av trafikkdrepte elger. Av de totalt 25 drepte dyrene var det 13 elger og 12 rådyr. Av de 13 elgene ble hele elleve påkjørt av tog.

Nedgang på landsbasis

Omlag 8.800 rådyr, elg, hjort og villrein ble påkjørt av bil eller tog i jaktåret 2018/19 i Norge. Dette gir i gjennomsnitt 24 viltpåkjørsler hver eneste dag. Likevel er det 14 prosent færre enn jaktåret før, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).
I alt ble 14.100 hjortevilt ble registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2018/19, viser nye tall fra statistikken. Det er en nedgang på 17 prosent fra foregående jaktår da rekordmange hjortevilt omkom. Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble 7.900 drept av bil og 860 av tog.

Størst nedgang i Trøndelag

Elg og rådyr er mest utsatt i trafikken. I alt satte vel 6.200 rådyr og 1.500 elg livet til i trafikken i løpet av jaktåret 2018/19. Det representerer en nedgang på seks prosent for rådyr og 37 prosent for elg fra jaktåret før.
Det er Trøndelag som har størst nedgang i trafikkdrepte elg og rådyr, med en reduksjon på henholdsvis 236 og 157 dyr.

Færre omkom av andre årsaker

I jaktåret 2018/19 var det en avgang på totalt 5.100 hjortevilt drept av andre årsaker. Det er en nedgang på 1.500 dyr fra foregående jaktår. Denne nedgangen skyldes i hovedsak at hele villreinstammen ble skutt i Nordfjella villreinområde sone 1 i løpet av jaktåret 2017/18. En slik ekstraordinær jakt førte til uvanlig store dødstall dette året.
Avskytingen i Nordfjella var et virkemiddel i bekjempelsen av skrantesjuke. Skrantesjuke er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Skrantesjuke er alltid dødelig for dyr som blir smittet.

Les forrige sak:
Are Kalvø kommer til Kimen i Stjørdal søndag 6. oktober.
Kalvø til Kimen med hytteboka fra helvete

En av landets fremste komikere kommer med sitt standup-show

Close