3 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

1763 sider dokumenter til neste møte

|| 1763 sider med saksdokumenter fikk Toril Irene Kringen og de åtte andre i plankomiteen til gjennomlesning før møtet på onsdag. (Fotomontasje)||

– Det er mye, sier komiteens leder, Rolf Charles Berg og legger vekt på mye. – Mesteparten av dette handler om sentrumsplanen, så vi får se hva vi gjør med den. 

Arbeiderpartiet har allerede bestemt seg hva de ønsker å gjøre med sentrumsplanen. 

– Vi kommer til å fremme forslag om å utsette behandlingen av sentrumsplanen til januar. Denne planen krever en god og gjennomarbeidet behandling, sier Toril Irene Kringen fra Arbeiderpartiet. Derfor vil hun og hennes parti høre medlemmenes syn på saken før de behandler den. 

Teknologien gjør at saksdokumentene i 2017 sendes ut elektronisk, men det finnes fortsatt de som trives best med dokumenter i papirversjon. Ett A4-ark veier cirka 4,9 gram. 1.763 sider veier dermed godt og vel 8,5 kilo.

Toril Irene Kringen er småbarnsmor i full jobb og synes det er krevende med den enorme saksmengden i komite plan. 

– Generelt er saksmengden stor i komité plan. Når det er så stor saksmengde som til dette møtet, er det ikke mulig å få tid til å lese alt. Det er krevende å få tid til å sette seg godt inn i sakene til komitémøtet de gangene saksmengden er så stor. Dette er kanskje også grunnen til at det er relativt få småbarnsforeldre i den komiteen, sier Kringen som har tanker om hvordan saksmengden kan reduseres.

– En mulighet som kan gi mindre saksmengde, er å la administrasjonen avgjøre dispensasjonssakene, og at komiteen kun behandler eventuelle klager. Noen vil påstå at komiteen da ikke får tilstrekkelig påvirkningsmulighet, men denne muligheten vil vi fortsatt ha gjennom at eventuelle klagesaker behandles av oss, sier Toril Irene Kringen.

Har du interesse av å lese de 1763 sidene som politikerne har fått tilsendt finner du dem her!

Formannskapssekretær Hanne Elin Ovesen, som også er sekretær i komite plan, mener forøvrig at 1.763 utsendte sider er Stjørdals-rekord. 

Les forrige sak:
||
Ordføreren åpner også for tidligere skoleutbygginger

Der fikk Arbeiderpartiets gruppeleder Joar Håve med støtte fra SV og […]

Close