17 °C Stjørdal, NO
17/06/2019

224 000,- til Elvatun grende-hus

 

Den delen av overskuddet fra Norsk Tipping som skal gå til kulturbygg er fordelt.


I Nord-Trøndelag er det over 1, 9 millioner kroner til fordeling (1 895 056 pluss renter på 48 252). I Stjørdals-Nytts nedslagsfelt er disse tilgodesett;

 

Coop Storlien artikkelnivå

Oversikt

Frosta: Frosta kommune 159 934

Stjørdal: Elvatun grendehus 224 000

             Florvang forsamlingshus 160 000

 

Desentralisert ordning for tilskudd til lokale og regionale kulturbygg- og møteplasser ligger til grunn for tildelingen. Alle søknadene i år gjaldt større eller mindre utbygginger av eksisterende hus.Fordelingen vedtas av fylkesrådet 14. juni.

Les forrige sak:
Arvis Bukelis og Jan Erik Mathisen formidler gjerne videresalg av din brukte eller nye maskinpark. Med base i Lånke og gården Jullum formidles og megles det maskiner daglig.
Utstyrsmegleren i Lånke

Med base fra Jullum gård driver Jan Erik Mathisen sin maskinmeglertjeneste. […]

Close