7 °C Stjordal, NO
21/02/2020

239 000 Extra-kroner til «I rullestol til fjells”

| Det er målsettingen å gjøre Svartkamhytta tilgjengelig for alle. I tillegg til at rullestolbrukere kan komme seg frem til hytta, vil også småbarnsfamilier med barnevogn kunne ta seg frem, hvilket de ikke kan i dag.|

Tirsdag 26. november blir det delt ut 230 millioner kroner av overskuddet fra tv-spillet Extra. Pengene går til frivillige organisasjoner som jobber med helse. MS-forbundet og IL Fram får 239 000 kroner til prosjektet «I rullestol til fjells».

Informasjon om prosjektet (utdrag fra søknad om støtte):

Bakgrunn for prosjektet.

Snekker’n Boligmesse

Forbordsfjellet er et meget brukt turområde på Skatval i Stjørdal kommune. Forbordsfjellet er ca 600 meter høyt og terrenget er ganske kupert.

På begynnelsen av 1990- tallet ble Svartkamhytta bygget. Den er blitt et meget benyttet turmål i lokalmiljøet og brukes av mange ivrige turgåere. Lengden på stien er 1600 meter. Adkomsten har hele tiden vært kronglete og har begrenset tilgangen for mange brukere. Nå er rydding av ny trase i gang. Problemet er at utbygger ikke har midler til å gjøre hytta tilgjengelig for alle. For at de som er rullestolbrukere skal kunne bruke stedet, må vi bidra økonomisk. Det er bakgrunnen for denne søknaden.

I tillegg er det slik at inngangspartiet må bygges om på hytta for at funksjonshemmede kan komme seg inn. Det må også bygges HC-toalett, noe som ikke finnes i dag.

Prosjektets målsetting

Det er målsettingen å gjøre Svartkamhytta tilgjengelig for alle. I tillegg til at rullestolbrukere kan komme seg frem til hytta, vil også småbarnsfamilier med barnevogn kunne ta seg frem, hvilket de ikke kan i dag. Eldre får også en lettere adgang. Dette vil være mulig med støtte fra Extrastiftelsen.

Prosjektets målgruppe

Prosjektets målgruppe er først og fremst de som ikke kan gå og som er avhengig av rullestol for å kunne ta seg frem. I tilegg gjør vi det lettere for andre brukergrupper å ta stedet i bruk. En god sti gjør det også lettere å få frem nødvendige forsyninger til hytta.

Prosjektets betydning

For alle som blir rammet av sykdom som frarøver dem muligheten til å gå, og dermed muligheten til å bruke de turmuligheter som nærmiljøet kan by på, er det viktig å få etablert en slik tilrettelagt adkomst. Det vil føre til bedre integrering mellom friske og funksjonshemmede og gi rullestolbrukere og personer med gangproblemer en mulighet for et aktivt friluftsliv.

Fremdriftsplan

Arbeidet med rydding av trase og grøfting samt påføring av bærelag på stien, vil bli gjennomført i løpet av 2013. Dette utføres ved hjelp av tippemidler. Ferdig-

g jøring av prosjektet vil utstå til eventuelle midler er bevilget for 2014. Da vil møteplasser bli bygget og toppdekke bli påført. I løpet av sommeren 2014 vil så ny inngang i hytta samt HC-toalett bli bygget. Hele prosjektet ventes avsluttet i midten av september 2014.

Forutsetninger for å lykkes med prosjektet

Det er en forutsetning for å lykkes at nødvendige midler blir stilt til disposisjon fra Extrastiftelsen. Likeså er det planlagt en betydelig dugnadsinnsats. Det er viktig å lykkes med dette. IL Fram er et stort idrettslag og er vant til å få utført ting på dugnad. En er rimelig sikker på å lykkes med dette.

Overføringsverdi, resultater

Et slikt prosjekt som beskrevet vil bli en berikelse for hele bygda Skatval, men først og fremst en berikelse for alle funksjonshemmede i Stjørdal kommune.

Resultatet vil gi en betydelig gevinst helsemessig og miljømessig for funksjonshemmede og andre. Dette er et prosjekt som har stor verdi for alle innbyggere på Skatval.

Les forrige sak:
|
Julemarked på Torget

   I samarbeid med Stjørdal Næringsforum (SNF) og Fagråd Handel starter […]

Close