10 °C Stjørdal, NO
11/07/2020

300.000 til vaskemaskin

|| ||

Mannskap og befal, men også renholdere som har renhold på stasjonen utsettes for sot og kjemikalier. Dette vil også omfatte ansatte på vaskeriet som håndterer brannklær.

Et av påleggene man fikk etter et tilsyn fra arbeidstilsynet var å dokumentere hvordan de oppfyller kravet til mannskapets helse og sikkerhet bla. med godkjent renhold/rensing av utrykningstøyet slik at mannskap og øvrige som kommer i befatning med sot og kjemikalier ikke unødig utsettes for helsefare.

Hittil har man vasket utrykningstøyet i vaskeriet på sykehjemmet. De har ikke maskiner som klarer å levere tilfredsstillende renhold. For å oppnå noenlunde resultat blir de vasket så hardt at klærne utsettes for stor slitasje. Nye klær viser allerede etter en til to vasker synlige tegn på slitasje, deformering, krymping, blir frynsete og refleks som forsvinner. De ansatte har merket at klærne slett ikke er fri for sot/kjemikaliepartikler når de får dem tilbake. Dette er klær som koster fra 10.000 til 12.000 pr sett.

Arbeidsmiljøloven/arbeidstilsynet stiller krav til hvordan slikt tøy skal vaskes for å oppnå tilfredsstillende resultat. Dette kravet er det bare maskiner som spesielt er laget for denne type klær som klarer.

Stjørdal brannvesen har ikke kapasitet til å ta imot klær for vasking fra kollegene i Selbu.

En tilpasset maskin vasker to sett med klær pr. vask og bruker ca 2,5 timer på en vask med tørking.

Da er klærne klare til bruk igjen. Dette vil også bedre beredskapen for brannvesenet. I dag kan det gå flere døgn før de får klærne tilbake.

I 2017 ble investeringskostnaden for en slik maskin oppgitt til omtrent 260.000 kroner ferdig montert og klar til bruk. I tillegg vil det komme kostnader med fremføring av vannledninger/avløpsledninger og strøm og ventilasjon beregnet til cirka 40.000 kroner, står det i saksframlegget

Les forrige sak:
||
Overtar Frivillighetssentralen

Det skjedde fra årsskiftet.Det velges et interimsstyre som skal legge fram […]

Close