7 °C Stjørdal, NO
27/09/2020

31 millioner til idrettsanlegg

Over 13 millioner av kronene til Selbu

Selbuskogen Skisenter har vært gjennom store utbygginger i løpet av flere år. Nå får de spillemidler til rulleskiløype og snøproduksjon. Dette bildet er tatt fra da arbeidet ble utført i fjor.

Trøndelag fylkeskommune har fordelt årets spillemidler og 31 millioner kroner ble delt ut til prosjekert i Værnesregionen. Aller flest spillemiddelkroner får Selbu med drøyt 13 millioner.

Det er hovedutvalg for kultur i fylket som fordeler spillemidlene. Som følge av koronapandemien har hovedutvalg for kultur og kulturdepartementet valgt å prioritere frivillige lag og foreninger som har igangsatt eller ferdigstilt sine anleggsprosjekter i år. Formålet er å bidra til at lag og foreninger kan betale løpende kostnader knyttet til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

– Vi tar frivillighetens utfordringer under koronakrisen på alvor, og deler ut hele årets pott for spillemidler til lagseide idrettsanlegg, sier May Britt Lagesen, leder for hovedutvalg kultur til fylkeskommunens hjemmeside.

Her er oversikten over tildelte midler til idrettsanlegg i Værnesregionen:

Frosta kommune – totalt 1 370 000 kroner
Frostahallen: 512 000 kroner
Brannhaugen skytebane, 100 meter: 858 000 kroner

Malvik kommune – totalt 2 177 000 kroner 
Malvikmarka turkart: 96 000 kroner
Venna O-kart: 135 000 kroner
Viksletta – garasje/driftsbygning med toaletter: 498 000 kroner
Mostadmarka sør o-kart: 150 000 kroner
Ivermoen skytebane 100 meter: 196 000 kroner
Solemsvåttan o-kart: 102 000 kroner
Øya Idrettsanlegg – kunstgressbane: 1 000 000 kroner

Meråker kommune – totalt 3 846 000 kroner
Grova skisenter skiskytteranlegg: 91 000 kroner
Grova lysløype: 2 800 000 kroner
Grova skisenter langrennsanlegg: 462 000 kroner
Kongehytta: 493 000 kroner

Selbu kommune – totalt 13 154 000 kroner
Haveneset/Teigen – tursti: 1 199 000 kroner
Selbu fleridrettshall-klatrehall: 1 250 000 kroner
Årsøya – tursti rundt Årsøya med forlengelse til Vikastøa: 3 239 000 kroner
Selbuskogen skisenter snøproduksjon: 1 300 000 kroner
Selbuskogen skisenter – rulleskiløype: 4 100 000 kroner
Damtjenna – garasje til løypemaskin: 203 000 kroner
Skilting/merking av eksisterende turstier: 184 000 kroner
Selbu kunstgrasbane: 691 000 kroner
Selbu Fleridrettshall – delanlegg friidrett: 500 000 kroner
Selbu Fleridrettshall – sosiale rom: 488 000 kroner

Stjørdal kommune – totalt 7 778 000 kroner
Tangmoen kunstgrasbane: 1 649 000 kroner
Lånkehallen skytebane: 150 000 kroner
Stjørdal jeger- og fiskerforening klubbhus: 2 395 000 kroner
Framnes stadion: 746 000 kroner
Klempen Skianlegg – skihytte: 495 000 kroner
Tønsåsen kunstgrasbane: 866 000 kroner
Vårtun lysløype: 1 477 000 kroner

Tydal kommune – totalt 2 517 000 kroner
Aune skytebane – 200 meter: 158 000 kroner
Sellisjøen O-kart: 50 000 kroner
Kløfta idrettsplass – kunstgressbane: 2 309 000 kroner

 

I tillegg til disse ble det også tildelt spillemidler til tre nærmiljøanlegg i Værnesregionen. Disse tre er:

Kvamme alpinanlegg, Frosta: 120 000 kroner

Jervskogen skisenter, skileikanlegg, Malvik: 101 000 kroner

Nærmiljøanlegg Høgda Svendal, Selbu: 104 000 kroner

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Brøt vikeplikten og forårsaket kollisjon

Ung stjørdaling dømt i tingretten

Close