-10 °C Stjørdal, NO
18/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 03

350 000 i Blues-støtte

| |

I saksframlegget skriver Fylkesråden at Blues in Hell har etter restarten i 2008 jobbet aktivt med videreutvikling av festivalen. Festivalen har ved flere anledninger høstet internasjonal oppmerksomhet for sitt festivalkonsept. Nå ønsker festivalen å jobbe med et prosjektet som blant annet har som mål å gjennom deltakelse på internasjonale arenaer og nettverksbygging tilføre blues in Hell mer kompetanse, videreutvikle festivalen og trekke flere internasjonale  besøkende til Stjørdals regionen og Trøndelag.     

Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker å støtte opp under dette arbeidet fordi de mener det er riktig tenkt når man søker kunnskap og videreutvikler merkevaren Blues in Hell gjennom bygging av internasjonale nettverk. Blues in Hell ansees å være en av de festivalaktørene i fylket som har størst mulighet til å skape en internasjonal arena. Fylkeskommunen ønsker at Blues in Hell er bevisst sin rolle i forhold til også å dele kunnskap med andre kulturnæringsaktører i regionen.

 Blues in Hell ønsker gjennom utviklingsprosjektet «Internasjonal nettverksbygging og kompetanseheving å videreutvikle seg i et europeisk perspektiv noe som også skal bidra til å styrke Hell, Stjørdal og Trøndelag sin attraksjonskraft.

 Prosjektet omfatter i hovedsak nye utviklingsoppgaver som ikke er støttet tidligere. Festivalen har på en god måte rapportert på måloppnåelse for de tidligere gjennomførte utviklingsprosjektene gjennomført i perioden 2009-2012.

Målet for prosjektet er blant annet å gjennom deltakelse på internasjonale arenaer og nettverk tilføre blues in Hell mer kompetanse, videreutvikle festivalen og trekke flere besøkende til Stjørdals regionen og Trøndelag.   

Siden restarten av Blues in Hell i 2008 har festivalen jobbet målrettet med utvikling. Mye av dette arbeidet har vært støttet av Stjørdal kommune og fylkeskommunen. Blues in Hell har fått utviklingsstøtte i 2009 (100 000 kr), 2010 -2012 (300 000 kr). Blues in Hell har også mottat festivalstøtte (driftsstøtte) i årene 2008-2012. Festivalen har også motatt driftsstøtte fra Norsk kulturråd.

 Blues in Hell framhever seg selv som regionalt festivalfyrtårn og det er da viktig at de blir utfordret på hvordan de kan ta en internasjonal rolle som bidrar til kulturbasert næringsutvikling i hele regionen. Fylkeskommunen ønsker derfor at Blues in Hell er bevisst sin rolle i forhold til å dele kunnskap med andre kulturnæringsaktører og næringsliv i regionen.

Prosjektet er tenkt finansiert gjennom støtte fra NTFK på 400 000 kr, 299 000 kr i egeninnsats og 48 000 fra regionalt næringsfond. NTFKs finansieringsandel overstiger derfor 50%. Den lokale finansieringsandelen i prosjektet er for liten. Det innstilles derfor på et tilskudd på inntil 350 000 kr.

Søknaden omfatter midler til gjennomføring av et internasjonalt bransjeseminar i tilknytning til festivalen. NTFK støtter vanligvis ikke seminar/konferanser. I dette tilfelle er denne delen ikke tatt ut av tilskuddsgrunnlaget fordi seminaret oppfattes som et middel for å oppnå andre viktige mål i prosjektet.

Forventet resultat/effekt av prosjektet:

–        Sikre at Blues in hell oppleves og omtales som en av de viktigste og mest unike formidlere av tradisjonsblues i Europa

–        Bidra til å videreutvikle Hell/Størdal/Værnesregionen til en attraktiv destinasjon

–        Etablere et internasjonalt kompetansenettverk som bidrar til kompetanseutvikling og kulturutveksling, samarbeid om programutvikling, booking mm.

–        Få arrangementet European Blues Callenge med 500 bransjefolk og 30 band til Hell innen 2018

–        Gjennom å jobbe med nettverk vinne pris i European festival award og gjennom dette bygge videre på merkevaren Blues in Hell.

–        Gjøre Hell sitt opplegg med «Blues in schools» til et referanseprosjekt i Europa

–        Gjennom samarbeid med destinasjonsaktører utvikler nye reisepakker med utgangspunkt i Blues in Hell som merkevare

–        Profesjonalisere dugnadsorganisasjonen

Les forrige sak:
|
Midt – Norsk Vintermesse i Tydal

Messen ble en suksess og derfor har snøscooterklubben en ny messe […]

Close