12 °C Stjørdal, NO
26/05/2020

Spar Hegra uke 22
Klar ferdigbetong unicon

36 har søkt stillingen som klima- og miljøkoordinator

Stor interesse for nyopprettet stilling

Stillingen som klima- og miljøkoordinator i Stjørdal kommune er populær. Hele 36 personer har søkt på den nyopprettede stillingen i rådhuset. Stillingen som klima- og miljøkoordinator i Stjørdal kommune er populær. Hele 36 personer har søkt på den nyopprettede stillingen i rådhuset.

24 kvinner og 12 menn har søkt på den nyopprettede stillingen som klima- og miljøkoordinator i Stjørdal kommune.

Stillingen skal sørge for at Stjørdals ambisjoner om å bli en foregangskommune innen klima og miljø skal innfris. Den som blir ansatt skal arbeide aktivt med å implementere klima og miljøfokus i alt planverk, på struktur- og systemnivå, samt gis en større og tyngre betydning i hverdagen. Dette innebærer arbeid på organisasjonsnivå og tiltaksrettet arbeid. Det legges særlig vekt på klimatilpasning og lavutslipp i hele lokalsamfunnet, het det i teksten til stillingsutlysningen.

Her er de 36 søkerne:

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Fatih Kara (44), gjesteforsker, Oslo.

Franziska Ihlefeldt (28), doktorgradsstipendiat, Oslo.

Hong Wang (31), visiting scientist, Trondheim.

Marko Zdravkovic (30), prosjektkoordinator, Grdelica, Serbia.

Ole Skuggevik (25), sommervikar operatør, Surnadal.

Thea Mathilde Forslund (26), salg og kundebehandler, Bærums Verk.

Arita Eline Stene (26), hjemmehjelp, Trondheim.

Maria Helena Seim (28), butikkmedarbeider, Stjørdal.

Julia Celine Cuypers (25), sesonghjelp, Ås.

Aurora Østensen (27), lærervikar, Stavanger.

Zelalem Terfasa Temesgen (35), programrådgiver bosetting, Tiller.

Moa Sunabacka (27), sommarforskare, Jakobstad, Finland.

Fredrik Droigk Vaadal (28), selger sport og villmark, Steinkjer.

Wiebke Kallweit (35), rådgiver og vitenskapelig medarbeider, Langenfeld, Tyskland.

Ingrid Verbaan (58), jurist/prosjektleder vann, vannmiljø og avløp, Ramberg.

Lina Victoria Tuddenham Haug (25), medarbeider, Trondheim.

Charlotte Ulla Pleym (28), HR-konsulent, Stjørdal.

Ellen Margrethe Stabursvik (44), prosjektleder for vannområdene Hallingdal og Valdres, Hemsedal.

Toril Haarr (26), HR-konsulent, Tromsø.

Martina Zahradnikova (36), miljøgiver, Lhota-Vlasenice, Tsjekkia.

Kari Hegtun (25), miljøkartlegger, Ås.

Mahendra Bhattarai (33), board member, Ilam, Nepal.

Line Nes Jordahl (34), rådgiver, Hundhammeren.

Steffen Risstad Larssen (45), manager for hire, Trondheim.

Hanne Hegseth (37), seniorrådgiver, Jakobsli.

Felix Matteis (28), geotekniker, Tromsø.

Christian Thesen (30), salgsmedarbeider, Stjørdal.

Kelsey Tisthammer (27), fagpolitisk rådgiver, Haslum.

Diwakar Poudel (48), rådgiver/forsker naturressursforvaltning, Kvaløysletta.

Rabeya Khatun Kazi (34), frilansforsker, Trondheim.

Tuva Setsaas (26), assisterende daglig leder, Ranheim.

Rannveig Berge (25), medarbeider, Kyrkjebø.

Vera Sklet (25), øvingslærer kvartærgeologi, Ås.

Bror Jonathan Myhren (32), overingeniør, Oslo.

Ellen Lian Halten (36), rådgiver, Stjørdal.

Kristoffer Grøv (27), skismører, Trondheim.

Les forrige sak:
GLEDER SEG TIL JULAFTEN: Kokk og vertskap og medlemmer av arrangørkomiteen gleder seg til å lage en storveies julaften-feiring i Soknestua. Fra venstre: Egil Haugbjørg, Sissel Haugbjørg, Dutte Nordstrøm, Laila Holås og Erling Ervik. (Foto: Privat)
– Nissen har lovt at han kommer

Frivillige i Meråker lager felles julaften i Soknestua

Close