15 °C Stjørdal, NO
13/07/2020

500 lærere sammen på fagdag

Ble bedre kjent med den nye læreplanen

Lærere fra to av skolene i Stjørdal, henholdsvis Lånke og Halsen skole. Maja Vikaune Rød (38) lærer ved Lånke skole og Anja Bjerkli (25) Halsen syntes det var verdifullt å få en så god start på nye læreplaner fra og med høsten 2020.

Fredag var det felles fagdag for lærerne og ledere i Værnesregionen. Elever i skolene fikk fridag og planleggingsdagen med fagdag handlet om fornyelse i forhold til læreplanene som skal brukes i grunnskolen.

Den nye læreplanen skal tas i bruk i norsk skole fra og med høsten 2020. Det er da viktig at lærere og ledere er godt forberedt på å ta i bruk læreplanene med de endringene som er gjort i forhold til eksisterende læreplan. To av nær 500 lærere og ledere fra Værnesregionen sine skoler var Maja Vikaune Rød (38) lærer ved Lånke skole og Anja Bjerkli (25) lærer fra Halsen skole. Begge fikk på Scandic Hell Hotel høre foredragsholder Kathinka Blichfeldt sin tilnærming til å lykkes med å forstå de endringene og tillegg som læreplanene representerer, for så å sette disse ut i live med elevenes læring og nytteverdi som mål i undervisningen.
– Det er noen høye ambisjoner i fornyelsen av læreplanene, men de er også noen kompetansemål som er tatt bort, sa de to fra stjørdalsskolen og kjente seg igjen fra dagens læreplaner med motivasjon, lærelyst, mestringstro og elevinvolvering. Skoleleder i Stjørdal kommune, Ann Kristin Geving, sier det er første gang man lykkes med å samle så mange lærere samme dag til en fagdag.
– Når vi nå skal forberede oss mot høst 2020 er det mye nytt å forholde seg til. Da er det viktig at vi trekker i riktig retning med felles mål. Vi skal ha aktive elever som medvirker, bedre tilrettelegging for de yngste, læringsstrategier og teknologi blir sentralt sammen med FN sitt bærekraftsmål. Innovasjon og entreprenørskap blir også en del av planarbeidet, sier Ann Kristin Geving. Tre tverrfaglige tema ble trukket fram som viktig. Det handlet om demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse med livsmestring. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Nesten 500 lærere var fredag på fagdag på Scandic Hell Hotel.

Fagdagen ble finansiert med kompetansemidler fra staten. Midler som skal brukes til kurs og etterutdanning av lærere, ga en god start med felles kommunikasjon, måloppnåelse, refleksjon og kurs mot felles mål. Fagdagen hadde med Rolf Erik Østerås og Beate Tislevoll fra Utdanningsdirektoratet og Egil W. Harberg og Kathinka Blichfeldt fra Høgskolen i Innlandet denne dagen. Etter hvert får lærere i skolene de nye dokumentene.

 

Les forrige sak:
I egen klasse i Norgescupen

Harsem knuste alle hjemmeværende kvinneløpere

Close