16 °C Stjørdal, NO
21/09/2020

5000 liter avisingsvæske gikk rett i fjorden

– Det er forventet at utslippet fra den 27. desember for lengst er fortynnet og fullstendig brutt ned

(Illustrasjonsfoto)

3. juledag var det et uønsket utslipp på cirka 5000 liter med avisingskjemikalier fra Trondheim lufthavn Værnes. Kjemikaliene gikk rett i ledningsnettet og ut i fjorden.

I et brev til Stjørdal kommune orienterer sikkerhetssjef Sonja Englund ved Værnes om hendelsen som skjedde da hovedleverandøren av tjenester ved flyavisingsanlegget skulle fylle en tank.

– Det var lite trykk og vedkommende som utførte jobben ønsket å øke trykket i bilens fylleslange og åpnet derfor en kran mellom øvre og nedre tank. Dette mente vedkommende skulle gi bedre
gjennomstrømning, men det resulterte i at maksimalt 5000 liter overfyltes og havnet i avisingsplattformens oppsamlingskar, for så å gå rett ut i ledningsnettet og ut på dypvann i fjorden ved utslippspunkt SARA, skriver Englund i brevet. SARA er for øvrig kommunens nye renseanlegg lengst vest på Sutterøy.

Umiddelbart etter hendelsen ble Avinor varslet som vurderte det som umulig å gjøre tiltak for å stanse utslippet.

– Det ble vurdert som at det ikke var mulig å iverksette noen umiddelbare tiltak for å stoppe utslippet, i tillegg til at omfanget ikke var større enn at det til sammen med øvrig forbruk denne dagen ikke ville utgjøre et større utslipp enn hva som er normalt en dag med større forbruk, skriver sikkerhetssjef Englund.

Hun viser til at det samlede forbruket av denne type væske var på 50 376 liter i desember måned, og at det var tre dager i desember som samlet sett hatt høyere forbruk enn 3. juledag, til tross for det ekstra uønskede utslippet på cirka 5000 liter.

Avinor viser til at de har hatt en gjennomgang med operatøren, og skriver at hendelsen vil bli brukt som eksempel og til læring framover. På grunn av mye vind og bølger den aktuelle dagen mener Englund at kjemikaliene er brutt ned.

– Det er forventet at utslippet fra den 27. desember for lengst er fortynnet og fullstendig brutt ned til CO2 og vann. Avinor kan med bakgrunn i dette ikke se at utslippet har andre miljøkonsekvenser enn det som eventuelt forekommer av ordinær drift, skriver sikkerhetssjef Sonja Englund i sin orientering til Stjørdal kommune.

Les forrige sak:
Verdal er første hinder på vei til Ullevaal

Fram er klar for cupspill denne sesongen

Close