12 °C Stjørdal, NO
20/09/2019

70 leiligheter i nytt kvartal

Kan bli byggestart allerede i 2019

STORPROSJEKT: I dette kvartalet lanserer Primahus sitt neste nye store leilighetsprosjekt. Allerede neste høst kan det bli byggestart for et prosjekt som totalt vil inneholde om lag 70 leiligheter. STORPROSJEKT: I dette kvartalet lanserer Primahus sitt neste nye store leilighetsprosjekt. Allerede neste høst kan det bli byggestart for et prosjekt som totalt vil inneholde om lag 70 leiligheter.

Primahus har et håp om å komme i gang med bygging av et nytt, stort boligprosjekt i Stjørdal sentrum neste høst.

– Alt er avhengig av hvilken framdrift det blir på prosjektet, men vi ønsker å sette i gang bygging i løpet av høsten 2019, forteller Inge Grøntvedt.

Han er daglig leder i Primahus Bolig som nå har levert inn et forslag til regulering for kvartalet like nordøst for Kimen kulturhus. I planen er det skissert et totalt antall leiligheter på 100 i kvartalet, 70 av disse i Primahus-regi, på tomtene som ligger mellom Stokkanvegen og Yrkesvegen ut mot Ole Vigs gate.

Primahus eier fire av eiendommene i planområdet, og er i dialog med eier av en femte.

– For vår del er det ikke noe ønske om å få hånd om alt innenfor dette planområdet, men det er et krav til en reguleringsplan som dette at den skal omfatte hele kvartalet, sier Grøntvedt.

Sørvestvendt

70 leiligheter og næringsareal i førsteetasjen ut mot Stokkanvegen er Primahus-omfanget av reguleringsplanen som nå har kommet til kommunen. De 70 leilighetene er tenkt bygd i fem etasjer med tilbaketrukket toppetasje. Foreløpig er det tidlig å si noe om utformingen, men planen er at det skal bygges i en hesteskoform mot sør, slik at man oppnår best mulig solforhold.

Ta lappen

– Tanken er selvsagt at flest mulig leiligheter skal vendes mot sør og vest, sier Inge Grøntvedt.

Han poengterer at det foreløpig er tidlig i prosessen, men er samtidig tydelig på at dette prosjektet er noe Primahus har lyst å få gjennomført raskt.

– Attraktivt område

Tidsplanen videre avhenger av framdriften på planarbeidet og ikke minst etterspørselen.

– Vi har et mål om å få kvartalet regulert ferdig i høst. Det vil i tilfelle kunne bety byggestart høsten 2019, selvsagt avhengig av at vi får solgt tilstrekkelig antall leiligheter, sier Grøntvedt.

Han har imidlertid stor tro på at prosjektet er attraktivt, ikke minst på grunn av beliggenheten.

– Nærhet til butikker, skoler og Kimen. Dette er blir leiligheter du kan bo i uten at du trenger å ha bil. Vi mener dette blir et attraktivt prosjekt, sier daglig leder Inge Grøntvedt i Primahus Bolig.

Les forrige sak:
Frivilligsentralen med Siri Bones og Fida Afif greide å skape en flott internasjonal dag på Torget.
Eksotisk stemning på Torget

Danseglede og matglede sto sentralt da Frivilligsentralen laget internasjonal dag på […]

Close