12 °C Stjørdal, NO
26/06/2019

700 mål sør for flystripa

 

Elverum: – Arealene sør for flystripa egner seg veldig godt. Her ligger store arealer som kan utnyttes. Vi snakker om 200 da i det gamle elveleiet; 200 da på sørdelen av Langøra og ytterligere 300 da ut i sjøen sør før flystripa litt lenger ut enn flystripa går i dag.

 

I løpet av de kommende ti år vil det komme tre nye tunneler på E 6 mellom Stjørdal og Trondheim. Her er det årsdøgntrafikk på 20.000 kjøretøy som snart blir overskrdet. Først komme Være-tunnelen; så Stavsjø-tunnelen og Hell-tunnelen.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Sandvik: – Du finner ikke en bedre plassering for diss steinmassene enn å kjøre dem til Stjørdal for å lage nye og attraktive næringsareal. Når vi legger fram disse planene, har vi ikke tatt noe hensyn til logistikk-knutepunkt.

 

Elverum: – Dette er et unikt område med attraktiv lokalisering mot sjøen som må gjennom den vanlige planleggingsprosess. Vi er opptatt av å tenke framover. Her kan vi bruke samme metode som på Tangen og Sutterø i sin tid for å fylle opp området.

 

Les forrige sak:
Utnevnt nasjonalparkstyre

  Dette er et ledd i innføringa av den nye forvaltningsmodellen […]

Close