-4 °C Stjordal, NO
20/02/2020

7,5 millioner for å oppgradere idrettsanlegg

Nytt dekke, nye løpebaner, nye tribuner

Øverlands Minde skal være arena for friidrets-NM i 2022. Da kommer kanskje Henrik Ingebrigtsen tilbake til Stjørdal. Her fra et løp på samme bane i 2015.

Hovedidrettsanlegget i Stjørdal, Øverlands Minde, trenger en omfattende rehabilitering og oppgradering før friidretts-NM i 2022. Regningen ser ut til å bli på 7,5 millioner kroner.

Det er i forbindelse med at Stjørdalsalliansen skal arrangere NM i friidrett på Øverlands Minde i 2022 at det akutte behovet melder seg.

– På Øverlands Minde er det i dag seks løpebaner, og NM-arrangementet i 2022 er godkjent med seks løpebaner. Tilbakemelding fra friidrettsmiljøet er at i fremtiden vil anlegg med åtte baner bli foretrukket som arrangør av større friidrettsstevner som landskamper, elitestevner og NM-arrangement. Hvis det er ønskelig med større arrangement i fremtiden er det derfor behov for å øke antall løpebaner. Det vil være formålstjenlig og kostnadseffektivt å utvide friidrettsbanen til en fullverdig friidrettsarena samtidig med øvrig rehabilitering av banen. Dersom utvidelsen skjer på
et senere tidspunkt, vil det være vesentlig dyrere. Gjennomføring av stevner tar ofte lang tid på grunn av at det er mange deltakere i løpsøvelsene. Med en utvidelse til åtte løpebaner vil gjennomføringen av arrangement bli mer effektiv og tidsbesparende, skriver rådmannen i sitt saksframlegg til politikerne. Utvidelsen med to løpebaner er beregnet å koste 1,8 millioner kroner.

Snekker’n Boligmesse
Dårlig drenering

Men det er ikke bare utvidelse som anbefales; det er et betydelig rehabiliteringsbehov for anlegget. Ikke minst er det grunnarbeid som må utføres.

– I løpet av sommeren i år ble det oppdaget at deler av dreneringssystemet på Øverlands Minde har kollapset. Skaden ble utbedret midlertidig, slik at arenaen kunne benyttes i høst. For å få et
bedre bilde av situasjonen ble det foretatt en grundig inspeksjon av rørsystemet. De største rørstrekkene består av betongrør, mens resterende del er pvc-rør. De fleste betongrørene var i
svært dårlig forfatning; noen er smuldret opp, andre er sterkt deformert og det står vann i rør som ikke har utløp. Lengden av betongrørstrekene er omtrent 300 meter og de ligger i hovedsak
under løpebanene, i følge rådmannen.

Lyd, lys, tribuner, kastebur

Utskifting av drenering pluss legging av nytt banedekke, som var en forutsetning for å bli tildelt NM i 2022, beløper seg til totalt 3,5 millioner kroner. Det er også andre krav og ønsker i forbindelse med NM, som rådmannen ogs mener vil være fornuftig å gjøre nå slik at anlegget er godt rigget for framtiden. Det dreier seg forlengelse og oppgradering av rekkverk og nye inngangsporter til 150.000 kroner, utstyr og materiell til 600.000 kroner, nytt lydanlegg som også skal dekke kunstgressbanen til 250.000 kroner, elektrisitet-oppgradering for 100.000, tele- og dataoppgradering for 75.000 og nytt tribuneanlegg for 600 tilskuere til 1,5 millioner. Til sist er det også ønskelig å få et lysanlegg på Øverlands Minde.

– Det stilles ikke krav til lysanlegg for selve Norgesmesterskapet, men det er ønskelig at arenaen får et lysanlegg. Anlegget vil være langt mer fleksibelt med lys. Da kan brukstiden på kvelden utvides, samt at sesongen også kan vare lengre. Når det først utføres gravearbeider i området, er det derfor ønskelig at det som minimum forberedes for lysanlegg ved at det legges trekkerør og monteres fundament for lysmastene. Da kan master og lysarmatur monteres på et senere tidspunkt, skriver rådmannen i sitt saksframlegg. Totale kostnader for komplett lysanlegg er på 1,6 millioner.

Klar til sensommeren 2021

Summen for alle oppgraderinger er på 7,5 millioner. Totalt er det mulig å få tippemidler på drøyt to millioner kroner til oppgraderingene.

Dersom politikerne sier ja til oppgraderingene vil de bli igangsatt i løpet av juni neste år. Alle anleggsarbeider og bygging av tribune vil bli gjort i 2020, mens legging av nytt banedekke vil bli utført i 2021. Anlegget må være klart til sesonmmeren 2021 da det er krav om et prøvearrangement året før NM.

Les forrige sak:
Storkjøkkenet selger unna «ekstramaten»

"Overraskelser" på lur for de som ønsker

Close