11 °C Stjørdal, NO
04/08/2020

95 hytter i Åsenfjord

| |

Søknaden var på 98 enheter. Grunneier er ifølge T-A pålagt å utarbeide en konsekvensanalyse. 

Bjørn Broholm eier det 1500 dekar store området. Det er allerede 64 hytter der. 

En småbåthavn med plass til 100 båter, molo, spisested og salg av drivstoff er under planlegging. 

Det blir også et lekeområde og tursti tilstøtende hyttefeltet. 

Les forrige sak:
Grunnarbeidene i form av sprenging av berg er i gang ovenfor Havneveien.
Tomtearbeid i Storvika Terrasse

  Leilighetene varierer i både størrelse og utforming, men felles for […]

Close