8 °C Stjørdal, NO
15/06/2021

Å sette denne bygningen i stand kan koste kommunen 15 millioner

Omfattende forfall ved kraftstasjonen NTE vil gi bort

Her startet kraftproduksjonen i 1915. Å gjenåpne som museum kan først skje etter vedlikehold anslått til 15-20 millioner kroner. Her startet kraftproduksjonen i 1915. Å gjenåpne som museum kan først skje etter vedlikehold anslått til 15-20 millioner kroner.

Meråker kommune kan få den første kraftstasjonen Kopperå 1 av NTE, og fem millioner kroner. Vedlikeholdet før gjenåpning som museum kan koste 15-20 millioner kroner.

For igjen å få et åpent kraftstasjonsmuseum i Kopperå vil regnestykket bli fem millioner inn, men 15-20 millioner kroner anslås ut før det avstengte museet kan åpne igjen. Altså 10-15 millioner kroner i vedlikeholdsregning hvis Meråker kommune vil bli eier av kraftstasjonen som ble museum i Kopperå.

Norconsult har vurdert kostnadene, og det understrekes at de kun anslås. Årlig driftskostnad anslås til 200.000 kroner.

På politikernes bord

Den 17. juni skal formannskapet diskutere at å si ja takk til å eie, vil få millionene til å trille ut av kommunekassen. NTE skal legge frem sitt syn på hva som bør skje med kraftstasjonen som ble tatt i bruk i 1915.

I brevet til kommunen ble det lansert to alternativ til at kommunen ble eier med fem millioner fra NTE med til vedlikehold.

Det vil bli kostbart for kommunen. Kostbart vil det også bli hvis NTE fortsatt skal eie, og utføre vedlikeholdet for igjen å kunne åpne som museum.

Et annet alternativ om at NTE og kommunen kan eie sammen ble også nevnt av NTE.

Omfattende vedlikehold må til for å gjenåpne den første kraftstasjonen i Kopperå. (Illustrasjon: Saksframlegg Meråker kommune).
Omfattende vedlikehold må til for å gjenåpne den første kraftstasjonen i Kopperå. (Illustrasjon: Saksframlegg Meråker kommune).
Mye må gjøres

Det må utføres mye absolutt nødvendig vedlikehold før noen personer kan slippes inn igjen. Så mye fukt og forfall er det på og i bygningen anno 1915 at den ikke lenger er egnet til lokale for museumssamlingen om smelteverksamfunnet. Taket, fasadene, vinduene og betongen er det behov for omfattende vedlikeholdsarbeider på.

Det understrekes at de anslåtte kostnadene kun må sees på som retningsgivende.

Med tilstrekkelig antall millioner kroner kan det igjen bli åpen museumskraftstasjon i Kopperå.

I år vil museumsdørene bli stengt. Med avgjørelse om hvem som skal ta regningen kan det bli gjenåpning i 2023.

Les forrige sak:
Første juni hadde prisene på trelast sitt tredje prishopp. Markedssjef i Kjeldstad Trelast tror det kan komme en ytterligere regulering til høsten.
Prisen på trelast har doblet seg – og den kan bli enda høyere

- Vi går inn i en ny sesong nesten uten lager

Close