4 °C Stjørdal, NO
19/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Aglo møtte ordføreren

| |

De som møtte ordføreren fra Aglo tirsdag utgjorde et bredt panel bestående av daglig leder for Aglo videregående skole og Aglo opplæringssenter Odd- Anders With, som også er regiondirektør i Blå Kors. Rektor ved Aglo videregående skole Thomas Mo, assisterende rektor Gørild Joramo, elevrådsleder Helene Hølaas og virksomhetsleder for Aglo barnehage Gerd Bergersen deltok sammen med Nils Lasen fra driftsavdelingen. Fra Aglo Familiesenter representerte Ingunn Bøe denne dagen, og grunnskoletilbudet ved Aglo med i dag 13 elever orienterte Lene B. Staven om. Paraplyen Aglo har vokst seg stor med årene, og skolen kan vise til gode tall og målinger på tilfredshet og resultater både i videregående og på grunnskolenivå. Aglo er registrert i Brønnøysundregisteret som to selskap:

Aglo videregående skole og Aglo Opplæringssenter. Begge innenfor ”Blå Kors-paraplyen” organisatorisk. Antall ansatte i begge virksomhetene er til sammen om lag 135 personer. Grunnskolen har i dag 7 ansatte, og totalt utgjør Aglo en av de store bedriftene i kommunen og den klart største på Skatval. I tillegg til de nevnte virksomheter, har Aglo også 11 utleieboliger i Yrkesveien 12 (”Y12”), hvor inntak håndteres i tett samarbeid med kommunen. På alle plan står mulighetene for personlig vekst, trivsel, læring og skolegang høyt. Til og med driftsavdelingen ved Aglo har elever med i praktisk opplæring året gjennom.  

Aglo serverte noen utfordringer:

For to år siden sendte Aglo et utfordringsbrev til Stjørdal kommune. Blå Kors og Aglo utfordret kommunen til et boligsosialt samarbeid hvor Y 12 omgjøres til et målrettet tilbud for mennesker med rusrelaterte utfordringer og med en eller annen form for heldøgns bemanning. Et mer tydelig diakonalt/sosialt arbeid enn dagens bruk av Y 12. Kommunen har respondert generelt positivt, men har trengt tid for å avklare om dette kan bli en del av kommunens fremtidige satsing innenfor rus-sektoren.

-Dere utfordrer nå kommunen også på andre områder Odd- Anders?

– Vi vil utfordre kommunen til mer planmessig bruk av Aglo Familiesenter, som har godkjenning fra BUF-etat. Dette er et faglig bemannet heldøgns lavterskeltilbud for gravide og foreldre med små barn. Et opphold her kan spare samfunnet for store utgifter, fordi man får hjelp til å håndtere foreldre-barn relasjoner i en krisetid. Vi har her ledige plasser i 7 leiligheter der 5 er lokalisert i hovedhuset og to nye ved siden av. Stjørdal kommunes alternative grunnskoletilbud drives av Aglo-ansatte. Vi ser at flere av elevene som får problemer i den offentlige skole, særlig i ungdomsskolealder, kunne fått hjelp hos oss. Elevene vil uansett tilhøre sin hjemmeskole. Mange elever og ungdommer har blitt hjulpet på Aglo gjennom et helt utdanningsløp med gode resultater. Vi er åpen for å utvide vår virksomhet og vårt tilbud, også gjennom oppkjøp av supplerende og litt skjermet bygningsmasse i nærheten av Aglo. Vi ser konkret etter et småbruk for praktisk og teoretisk læring og håper kommunen kan være behjelpelig med å finne det rette stedet. Dette vil også kunne styrke tilbudet for de grunnskoleelevene som allerede er her, sa Odd-Anders With.

Scorer høyt på tilfredshet

Gørild Joramo er assisterende rektor ved den videregående skolen med 250 elever. Hun presenterte resultater av undersøkelser ved skolen som viste en høy karakterscore på områdene Engelsk fellesfag yrkesfaglig eksamen. Matematikk 2P studieforberedende eksamen og Norsk hovedmål påbygging eksamen som noen av skolens faglige tilbud. På områdene sosial trivsel, faglig utfordring og motivasjon scorer også skolen høyt i tillegg til karriereveiledning. Rektor Thomas Mo fremhevet samspillet mellom lærer og elev med gjensidig respekt og toleranse. Mål, progresjon og strategier er andre områder skolen vektlegger høyt. Elevundersøkelsene vier også at Aglo markerer seg godt. Blant annet ble Aglo skole av Dagbladet kåret til fylkets beste antimobbeskole. Elevene svarte i undersøkelsen at mobbing var nesten fraværende på skolen, noe som resulterte i at Aglo havnet på topp i undersøkelsen. De fysiske arbeidsforholdene kan bli bedre ved Aglo, og det ønsker skoleledelse og eiere å gjøre noen med de kommende årene. Nye garderober og dusjforhold skal på plass, og skolen ønsker tydelig å vokse seg enda større i årene fremover. Da gjerne med god hjelp av kommunen som støttespiller i følge Odd-Anders With.          

 

 

Les forrige sak:
Cato Bekkevold kommer til Stjørdal Sportfiskesenter imorgen onsdag 9.januar klokken 18:00!
Hør om Cato og isfiske

  Cato Bekkevold er for tiden bosatt i Tydal, og den […]

Close