9 °C Stjørdal, NO
21/04/2019

Agrisjå ønsker engasjement

Værnes begravelsesbyrå steindag april


–  For styret er hensynet til selskapet og utnyttelse av vekstpotensialet i arrangementet det viktigste. Men vekst betyr behov for mer areal. Derfor må Agrisjå ha snarlig visshet om framtidig plassering. Agrisjå har fortsatt et vekstpotensial, både innen maskin og husdyr, sier han og legger til at man nå skal bruke vinteren på å utrede nærmere framtidig plassering.

–  Etablering av kunstgressbane på den gamle travbanen kom som et forstyrrende element: – Det ser heller ikke ut til at vi klarer å forhindre at det kommer en tribune midt på travbanen, og da blir sambruk nærmest umulig, sier Hofstad og nevner i tillegg utfordringene i forbindelse med parkering i Stjørdal.

 

Messebyen Stjørdal?

Coop Storlien artikkelnivå

– Mener du at messebyen Stjørdal ikke klarer et arrangement som Agrisjå?

– Det er ikke mine ord. Vi ser at Stjørdal liker å omtale seg som messebyen Stjørdal, men i realiteten har man bare lent seg på Agrisjå. Når Stjørdal siden oppstarten av Trøndersk Landbruk ennå ikke har fått til flere messer, blir det krevende å være eneste arrangør som skal dekke kostnader med utvikling av eksisterende eller eventuelt nytt messeområde.

 

– Hvordan da?

–  Stjørdal har absolutt ingen andre messer av vårt omfang. Derfor blir det et problem med messe kun hvert 3. år. Og skal det etableres et nytt messeområde, holder det ikke med dette ene arrangementet hvert tredje år. Vi savner engasjement fra flere aktører med samme arealbehov. Flere messeaktører bør presenteres for mulighetene og stimuleres til å komme på banen i Stjørdal. Det er en viktig oppgave, mener Hofstad.

 

–  Hvem tenker du på da?

–  Det må være flere aktører som har samme krav til areal for å ta imot 20 – 30.000 besøkende med de samme behov for parkeringsplasser som vi har. Vi kan ikke alene bære kostnader med nytt areal. Stjørdal er et fantastisk møtested med store muligheter innen messesektoren, men uten et varig messeområde, blir det ingen messeby. Vi har nå nabokommuner som kan tilby ferdig tilpasset messeområde, sier Hofstad.

 

Årsøya i Selbu

–  Har du noe eksempel?

–  Vi har allerede hatt befaring på Årsøya i Selbu og gjennomført møte med Selbu kommune som står med åpne armer for å ta imot Agrisjå. Men vi ønsker i utgangspunktet å være i Stjørdal, som er lett tilgjengelig og svært sentralt. Men da må forholdene legges til rette for det, sier Hofstad og understreker at det er snakk om store dimensjoner: – Jeg kan nevne at Felleskjøpet under siste Agrisjå bestilte hele Quality for å få plass til seg selv og sine samarbeidspartnere.

 

– Hvordan er utsiktene framover?

– Vi fra Trøndersk Landbruk AS skal i neste uke i møte med Stjørdal kommune for å løfte blikket. Dialogen med kommunen har vært for dårlig i de senere år. Hvilke muligheter har vi til å vokse i Stjørdal? Hvordan er det med framtidige parkeringsmuligheter?

– Det må vi få klarhet i for at Stjørdal fortsatt skal være en interessant lokalitet for Agrisjå som bare vil vokse i omfang i årene som kommer. Løftet fra regionalt til nasjonalt nivå gir uante muligheter.


– Hvilke forhåpninger har dere til Stjørdal kommune?

– Vi håper kommunen kan være en pådriver når det gjelder å tilrettelegge for framtidig messeaktivitet i Stjørdal, og at andre aktører også melder sin interesse. Dersom vi fortsatt blir stående alene, og i tillegg må bedrive en uverdig krangling om arealbruk, må vi se ut over kommunens grenser.

 

– Når må Agrisjå ha klarhet i alternativene?

–  Vi må være ferdige med den interne prosessen for avklaring i løpet av våren 2012. Det er generalforsamling på forsommeren i 2012. Da må alternativene være klare for en endelig beslutning, sier Ole T. Hofstad.

 

–  For å gjenta – hvem er eierne bak Agrisjå?

Det er en sammensatt gruppering. Store sentrale samvirkeorganisasjoner som Felleskjøpet Agri SA, Nortura SA og Tine SA eier til sammen 45 %. Like stor andel eier fem landbruksorganisasjoner i Stjørdal. Da gjenstår 10 % som er likt fordelt mellom Sør-Trøndelag landbruksselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.Les forrige sak:
Julemessa i gang

Close