11 °C Stjørdal, NO
10/07/2020

Aktivitet på Muruvik Havn

||| |||

På området Muruvik Havn er det fortsatt aktivitet etter at Elken trakk seg tilbake og Meråker kommune en tid eide havneområdet. Det er Arne Hernes som nå tilbyr ca 10 mål bygningsmasse under tak, med lagerbinger under tak og binger/areal for lagring under åpen himmel. Havna er i hovedsak bygd for bulkvare, og har stor kapasitet på interne transportbånd og lagerbinger, men kan i utgangspunktet ta imot alle typer varer.

Det er aktivitet her ute hele uka gjennom, men det er langt mindre båtanløp, faktisk litt sjelden ankommer det båt nå, sier havneansvarlig Rune Denstali hos Hernes. Området har store lagerbygg og sidespor for jernbanen helt ned til kaia. I tillegg kan havna tilby kran med god kapasitet for bulklasting, containerkran og trucker. Havna har tatt imot båter på inntil 36.000 tonn.

Hva oppbevarer dere for tiden på havna i Muruvik Denstali?

Vi leier ut lagerplass til flere, som Jernbaneverket som disponerer to vogner med gassen Kosan gass samt lagring av sviller og betongrør. Vi har utskiping av kasserte bilvrak, vi tar inn subbus til NOR betong og hadde inntil i sommer mottak av husmoduler fra Øst-Europa.  Det er også utleie av lagerhus for hyttemodul-produksjon her ute, samt lager for briketter som Statkraft Varme benytter i sine fjernvarme-anlegg forklarer Rune Denstali som selv er bosatt i Muruvik. Visa Fo veimerking, og noe småbåtlagring er det også på havna der trebrygga er i en så dårlig forfatning at den er avstengt for trafikk.

Det er bare fiskere som benytter trebrygga nå, og storkrana vår er ikke godkjent av sertifiseringsmyndighetene lengre. Vi har derfor gått til anskaffelse av en mobilkran som er kjøpt i Sverige, forklarer havneansvarlig som nylig tok over daglig drift etter Knut Atle Årbu med sine fire år som havnesjef. Malvik kommune her i flere år sett på nye veiløsninger til området. Tre hus er kjøpt av kommunen, som leier ut disse inntil avklaring om veien skjer. Det er rettet klager om støy og belastning på veinettet fra oppsittere, noe kommunen i sin driftstillatelse har måtte ivareta hensyn til. Havna utgjør rundt 80 dekar, og Hernes ønsker å videreutvikle havneområdet, men det er uklart i hvilken retning i følge havneansvarlig Rune Denstali. 

Les forrige sak:
||
Øvde på leting etter savnet person

-Frivillige oppfordres veldig gjerne til å være med neste gang, sier […]

Close