19 °C Stjørdal, NO
11/08/2020

– Alle får sin andel

- Null-visjonen er et høyt og utrolig vanskelig mål, men Finnmark hadde ingen drepte i trafikken i fjor. Vi er ned på 1950-nivå. Arbeidet må fortsette, sier statsråd Marit Arnstad.

 

– 15. april er fristen for å legge fram et forslag som Stortinget skal behandle i vår. I dag skal jeg ikke bruke power-point, men gå gjennom noen problemstillinger sammen med dere – her er det mye kjentfolk, sier Marit Arnstad som trives best når hun får snakke fritt.

– Jeg har reist og lært mye i vinter. 19 fylker har ulike perspektiv og mange ønsker. En rekke regioner har laget sine egne transportplaner. Det har også Midt-Norge gjort for å angi de viktigste prioriteringene som det er vanskelig for oss i departementet å fravike. E 14 er ikke prioritert. Derfor er det vanskelig for regjeringen å ta inn E 14. Mange prosjekt kommer på tampen uten å ha vært fram tidligere i kampen om en prioritert plass.

Modernisere
Vi har mål om å modernisere transportsystemet med bedre framkommelighet og reduserte kostnader; bedre trafikksikkerhet og miljø. Jeg parkerte forslaget om lyntog i jula. Jeg har fått mye kjeft for det, men mener at andre ting er viktigere enn lyntog. Den store oppgaven i de kommende ti år – og senere – er å frakte folk som bor rundt de store byene til og fra arbeid.

– Du skal vel som Senterparti-statsråd bare bygge veg i distriktene, kan jeg få som en spydig bemerkning. SV vil ha jernbane. Det er et kunstig motsetningsforhold mellom veg og jernbane. Vi må huske at 87 % av kollektivtrafikken går på veg mens jernbanen har 7 – 9 % av kollektivtilbudet.

Jeg ønsker å redusere planleggingstida og har tro på tidsfrister. NTP setter fart i fylker og kommuner. De statlige instansene må samordne seg bedre. Vi kan ikke legge inn en innsigelse «for sikkerhets skyld». Vi trenger mer parallell planlegging.

Lokaldemokratiet? Det kan være rett av staten å engasjere seg i noen tilfeller når vi opplever stadige lokale omkamper. Men samtidig er politikerne lokalt flinke til å finne løsninger. Det er ikke svart og hvitt med lokaldemokrati. Men med noen stamveger kan det bli nødvendig med mer statlig styring.

Grunnlagsarbeid
Denne gang har Trøndelag gjort jobben før NTP med et bra grunnlagsarbeid. Men når det gjelder oppmerksomhet i media er det umulig å konkurrere med Østlandet som mobiliserer voldsomt for Inter City med 40 ordførere og sitt eget talerør Aftenposten. Trøndelag prioriterer Trønderbanen, E 6 sør til Oppdal og opprusting av E 6 fra Trondheim til Steinkjer. Østlandet tar det for gitt at deres prosjekter skal gjennomføres først. Vestlendingene prøver seg mens trønderne kommer til meg. Men trønderne må også oppsøke andre og fremme sitt budskap!

Det er vanskelig å si hvor langt en kommer i prioriteringene. Alle kan ikke få alt, men alle skal få noe, er gladmeldingen fra statsråden som vil bruke mer tid på å debattere knutepunkt for logistikkhavn: – Gøteborg er stor. Norge kan frakte gods derfra. Det er mulig å frakte gods nordover langs Glåmos- og Rørosbanen for å unngå Oslo. Jeg er motstander av en løsning på Hell og er med i Hell-aksjonen. Vi trenger tid og mer kunnskap for å finne en god løsning, sier Marit Arnstad som lover at det i NTP skal prioriteres slik at alle får sin andel.

Meråkerbanen
– Jeg hørte ikke at du nevnte Meråkerbanen, sier Meråkers ordfører Bård Langsåvold.

– Når jeg sier Trønderbanen er Meråkerbanen inkludert, parerer statsråden til ordførerens store glede.

Olaf Vedul fra Åsen Bygdeforum er opptatt av hvordan E 6 føres fram gjennom Åsen.

Statsråd Marit Arnstad: – Regjeringen forutsetter at E 6 går utenom Åsen sentrum på samme måte som den skal gå uten sentrum i Sparbu. Vegvesenet utarbeider alternativ. Regjeringen må prioritere. Det er uaktuelt for oss å blande oss inn i Vegvesenets arbeid. Vi skal ikke rote med rollene, sier statsråden som understreker at det fortsatt vil ta noe tid før alternativene er klare.

Nytte
Østlandet argumenterer voldsomt med nytten av å investere i sentrale strøk. Men det finnes ikke noe entydig bilde av hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Den viktigste enkeltkomponenten er spart reisetid. En ferje erstattet med tunnel vil spare enormt med reisetid, sier Marit Arnstad som nevner at sårbarheten med Langstein er et godt argument. Spenningen stiger før framlegging av NTP. Da er det fire år til neste utgave av NTP skal legges fram.

Hva ønsker Stjørdal og omegn å fronte foran NTP i 2017?

 

 

Les forrige sak:
Er skiutstyret riktig forsikret?

  Innboforsikringen dekker de vanligste skadene som brann, vann og tyveri […]

Close