12 °C Stjørdal, NO
26/06/2019

Alle fem består

Unge representanter av Selbu kommunestyre er mer opptatt av innholdet i barnehagene enn struktur. Derfor stemte de for å legge ned Innbygda barnehage for å kunne fi et best mulig barnehagetilbud. Her er f.v. Jon Olav Tronset (Ap(SV); Anne Haave (Sp/KrF/V), Trond Morseth (Ap/SV), Anja Fuglem (Ap/SV) og Sissel Pettersen Uthus (Ap/SV). De tidligere ordførerne Kjell Mebust (Sp/KrF/V) og Torbjørn Olsen (Ap/SV) støtter ungdommen og stemte sammen med dem.

 

Sissel Pettersen Uthus (Ap/SV) satte fram et forslag sammen med partikollega Tanja Fuglem og Anne Haave (Sp/KrF/V) om at Mebond barnehage bygges med 6 avdelinger. Øverbygda, Vikvarvet, Tømra og Dragsten barnehage består som i dag. Innbygda barnehage legges ned. Kommunestyret forutsetter at effektivisering av barnehagedrifta videreføres.

Da hadde Mikal Langseth (H) oppsummerte debatten og argumentert grundig for å opprettholde dagens barnehagestruktur:

– En barnehage hadde vært enklest, men det har konsekvenser for næringslivet. Selbu kommune vil i markedsføring være en attraktiv bostedskommune med ønske om befolkningsøkning på 1 % pr. år. Vi skal være en næringsvennlig kommune som satser på nyetablering. Skal vi spare penger på oppvekst, ser vi ikke ringvirkningene.

Som bedriftsleder i snart 30 år har jeg lært en del. Barnehage i nærmiljøet er høyt prioritert. Jeg har vært med og bygd hus for mange som snakker om det gode oppvekstmiljøet i Selbu og viktigheten av nærhet. Det er avgjørende å ha en barnehagestruktur som innbyggerne er fornøyd med. Dersom dagens struktur medfører høyere kostnad, må vi akseptere det og kanskje akseptere høyere barnehagepris enn sammenlignbare kommuner. Da kan vi jobbe for lavere priser på andre områder.

Coop Storlien artikkelnivå

Det har vært et stort engasjement blant innbyggerne med folkemøter og fakkeltog. Det er ikke slåsskamp mellom grendene. Grendepatriotismen lagt til side. Det er ganske unikt. De folkevalgte har noe å lære av hvordan dette engasjementet har utviklet seg. Valget burde være enkelt. Derfor mener vi at kommunestyret slutter opp om å bevare barnehagestrukturen.

Sissel Pettersen Uthus (Ap/SV): – Kommunen må spare penger. Vi må ta det på alvor og foreslår at Innbygda barnehage legges ned. Selbu har for dyre barnehager. Vi må se på bemanning. Bestemt minimum for antall ansatte. For å effektivisere må en eller flere avdelinger ned. Vi mener det er viktig ikke å kutte på kompetanse. Det er de voksne som er viktig for barna.

For oss er det logisk at Innbygda legges ned med atskilte bygg. Det er viktig for en barnehage å være i bygg som er bygd som barnehage. Vi mener at Selbu kommune bør bygge seks avdelinger på Mebonden med en gang for å være forberedt på framtida. Vi er glad for at alle er fornøyd med de ansatte. Det blir feil å redusere lærerstillinger for å spare penger. Vi ønsker langsiktig tenkning.

Varaordfører Per Røsseth (Sp/KrF/V): – 80 % av kostnadene er knyttet til personalutgifter. Innsparing er mulig uavhengig av struktur. Det hadde vært enklere med en stor barnehage, men det er uaktuelt for Selbu. Vi har opplevd stort engasjement og vilje til å bevare barnehager i alle kretser.

Gro K. Haagensen: (Frp): – Barnehagestruktur berører hele Selbu som bør tenke langsiktig. Alle barnehager har gode oppvekstmiljø. I dag har langstrakte Selbu en barnehage i hver grend. Vi må vise at Selbu ønsker tilflytting og vurdere å legge ut flere boligtomter fra Innbygda mot Tømra. Da er vi avhengige av barnehagene i Tømra og Innbygda. Frp synes ikke det er nødvendig med seks avdelinger i Mebonden. Jeg er ikke sikker på at vi sparer penger på å legge ned Innbygda barnehage. Vi skal ikke spare på bekostning av de flotte barnehagene og støtter innstilling fra formannskapet om å opprettholde dagens barnehager.  

Trond Morseth (Ap/SV): – Jeg har tenkt mye på denne saken og ikke bestemt meg før nå. Men jeg støtter forslaget fra Sissel pga ansvaret og tror ikke de andre forslagene gir innsparing. Jeg vil ha en solid barnehage istedenfor en ekstra barnehage. Jeg har tro på en litt større barnehage med bedre bemanning. Da får ungene det godt. Vi kan ikke legge ned avdelinger fra inntak til inntak for å spare penger. Det skaper usikkerhet.  

Anne Haave (Sp/KrF/V): – Dette er like vanskelig som etableringen av Bell skole med stort engasjement. Vi 25 folkevalgte skal gjøre samfunnsdugnad for resten av bygda. Selbu skal ned i drift. Jeg har vært med på å redusere nivået for helse og sosial. Mebonden krets har tre barnehager i 10 – 15 minutters avstand.

Jeg synes det er litt for råflott å bygge nytt i Mebonden, men har skjønt at det er et stort flertall for å bygge Mebonden barnehage. Det gir økte kostnader. Forslag fra Sissel, Tanja og meg prioriterer å fylle opp plasser og prioritere bygg som er bygd for barnehagevirksomhet. Om sju måneder har vi Stortingsvalg. Hvilke økonomiske betingelser møter vi etter valget? Jeg husker før valget i 2005 Høyre-ordførere med på opprop mot sin egen statsråd.

Ole Einar Aashaug (Sp/KrF/V): – Vi må ta et standpunkt til barnehagestrukturen, men det står ikke lenger enn til det fattes et nytt vedtak. Slakke kan variere fra år til år. Det er ikke sikkert at alle får førsteønsket oppfylt med en gang. Det har vårt et enormt engasjement i bygda. Jeg har aldri opplevd noe tilsvarende i min tid som folkevalgt. Det er mange besteforeldre som har de sterkeste følelser.

De yngre ser dette mer fordomsfritt, men jeg vil stemme for å beholde dagens struktur. Det gjør jeg fordi folk som bruker barnehagene er så godt fornøyd. Jeg kan ikke sette meg over det og si at en annen struktur er bedre. Folk skjønner sitt eget beste. Men struktur får konsekvenser for opptaksordninger og vikarer. Tomt for Mebonden barnehage kommer i behandling av reguleringsplanen. Vi må være åpne for andre alternativ enn Kvellohaugen. Jeg har fått mange henvendelser om tomtevalg. Folk som bor i Mebonden er opptatt av det.

Under avstemningen ble det satt fram et felles forslag fra Arnstein  Trøite (Ap/SV), Per Røsseth (Sp/KrF/V), Mikal Langseth (H) og Gro Haagensen (Frp):

1. Ny Mebond barnehage bygges i 4 avdelinger. Den må bygges slik at den senere kan utvides (Det er ikke tatt stilling til stedsvalget).
2. Dagens barnehager i Øverbygda, Vikvarvet, Tømra, Dragsten og Innbygda består.
3. Mulighetene for å opprettholde friluftsbarnehager må vurderes ved alle barnehagene.
4. Arbeidet med å få en mer effektiv drift av barnehagene må fortsette. Ved mange ledige plasser kan en avdeling legges ned midlertidig.
5. Det forutsettes at det etableres en ny vikarordning som gir betydelig innsparing. Saken utredes og legges fram for hovedutvalg oppvekst for vedtak.
6. Det bør foretas en ny vurdering av lederressursen ved barnehagene med sikte på å redusere de totale kostnadene til ledelse. Forutsetningen er at nivået må være forsvarlig pedagogisk og administrativt.

 

Forslag ble vedtatt med 17 stemmer mot 8 stemmer for forslaget fra Sissel Pettersen Uthus. Etter møtet forlot mange spente og fornøyde tilhørere kommunestyresalen.

 

 

 

 

Les forrige sak:
Vardebrenning i protest mot planer om oljeutvinning i Lofoten Vesterålen og Senja. Foto - Arkivfoto, fra Vardebrenningen på Hellstranda.
Vardebrenning mot oljeboring

  Det blir vardebrenning i bl.a. Stjørdal uka etter vinterferien.   […]

Close