AMS fra 2013

 

 

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen vil be NVE legge frem forslag om å framskynde innføring av automatisk strømmåling (AMS) i Midt-Norge til 2013.

-Jeg vil be NVE om å inkludere et krav om at 80 prosent av forbrukerne i Midt-Norge skal få installert AMS innen utgangen av 2013, det vil si to år før resten av landet, sier statsråd Riis-Johansen.  
Dessuten fremskyndes den endelige fristen for utrulling i hele landet fra 01.01.2018 til innen utgangen av 2016. Målet er å stimulere til energisparing og øke bevisstheten rundt strømforbruket. Dette vil inngå i NVEs forskrift om AMS som skal ut på høring i februar.

-Jeg har stor tro på at toveiskommunikasjon mel­lom nettselskap og forbrukere vil øke bevisstheten rundt energiforbruk og samtidig stimulere til mer energisparing, sier Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
I desember i fjor leverte det såkalte Bye-utvalget sin rapport om langsiktige tiltak for å bedre kraftsituasjonen. Blant tiltakene utvalget anbefaler er innføring av AMS for å øke forbrukerfleksibiliteten slik at kraftsystemet kan utnyttes på en bedre måte.

– Innføring av AMS i Norge har lenge vært høyt oppe på den politiske dagsorden, sier politisk rådgiver i OED Ivar Vigdenes:  – Denne formen for ”automatisk strømstyring” vil gjøre det enklere for alle å spare strøm i de timene prisen er høyest. Dette kan gjøres f.eks gjennom automatisk utkobling av varmtvannsberederen i disse timene. I tillegg vil det øke bevisstheten rundt eget energiforbruk, sier han.

– Bye-utvalget foreslo til langsiktige tiltak. Deres konklusjoner viste blant annet hvor viktig det er med økt forbrukerfleksibilitet for å sikre en bedre utnyttelse av kraftsystemet. Innføring av AMS er et viktig tiltak for å øke fleksibiliteten til forbrukerne. Et jevnere forbruk gir mindre tap av strøm i nettet og det blir dermed mer kraft tilgjengelig – noe som også trekker i retning av at prisen går ned, sier han.

– Hvorfor er ikke dette kommet før?
På grunn av EUs standardiseringsarbeid og den raske teknologiutviklingen på området har det vært hensiktsmessig å avvente endelig forskriftsvedtak om innføring av AMS. Nå  skal NVE vil legge frem sitt forslag til forskriftsendringer i februar.

Og her har altså statsråden bedt NVE om å inkludere et krav om at 80 prosent av forbrukerne i Midt-Norge skal få installert AMS i løpet av 2013, resten av landet i løpet av 2015. NVE har tidligere opplyst at den endelige fristen for full utrulling skulle være 1. januar 2018.

Les forrige sak:
Kunne gått liv!

  Det ristet i huset på gården, og det smalt flere […]

Close