18 °C Stjørdal, NO
20/05/2019

Anbud for veivedlikehold

| |
 
Driftskontraktene gjelder drift og vedlikehold av riksveger, fylkesveger og parallelle gang/sykkelveger i de aktuelle områdene. Alle kontraktene begynner å gjelde 1. september neste år og varer til 31. august 2019.
 
Vegvesenet har opsjon på å forlenge kontraktene med et år.
 
Det melder Teknisk Ukeblad

Les forrige sak:
|
Infomøte om Sylane i Stjørdal

Mattias Jansson, prosjektleder i Sylaneprogrammet viser bilder og film fra det […]

Close