15 °C Stjørdal, NO
25/08/2019

Animasjonsfilm om havn

 

I møte med formannskapene i Trondheimsregionen fredag denne uken på Stjørdal,  løftet Jernbaneverket på sløret i forkant av konseptvalgutredningen som kommer senere i mars. Av foreslåtte lokaliseringer for nytt logistikknutepunkt for regionen presenterte Raymond Siiri de som er med videre i prosessen, både delte og integrerte løsninger.

Prosjektleder Raymond Siiri la frem nøkkelvurderingene fra KVU-en.
Analysen i utredningsprosessen tyder på at en delt løsning sør for byen – løsrevet fra havn – og en integrert løsning øst for byen samfunnsøkonomisk sett er veldig like når man måler de beste alternativene opp mot hverandre.

–Vi har to likeverdige alternativer. Man kan bli sjakk matt av mindre, men det skal ikke vi bli, smilte Siiri.

Siiri presiserte at på tross av en tilnærmet lik samlet skår har konseptene likevel store forskjeller innenfor de enkelte evalueringskriteriene.

{youtube}s7MIEXbfh-E{/youtube}

Prosessen videre

Coop Storlien artikkelnivå

Anbefaling for konsept er behandlet i prosjektets styringsgruppe, og er nå til behandling i Jernbaneverkets ledelse. Dokumentene offentliggjøres medio mars, med påfølgende offentlig høring.

–Det er fordeler og ulemper med hvert konsept, og vi ønsker innspill fra alle parter. Høringsfristen er 1. juni. Kjenn deres besøkelsestid, formante Siiri.

Etter at valget om enten et samlokalisert logistikknutepunkt eller en splittet løsning er valgt, vil det bli behov for detaljerte undersøkelser av miljøkonsekvenser og vurdering av avbøtende tiltak. Samarbeid med næringslivet videreføres med mål om å optimalisere distribusjonen.

–Vi kommer til å legge opp til en bred høring, og er avhengige av gode innspill fra alle aktører, både med tanke på knutepunktets lokalisering og innhold. Vi ønsker oss engasjement og faglige råd, og kommer til å invitere til høringsmøter med næringen, har Jernbaneverkets regiondirektør Anne Skolmli uttalt tidligere.

Kilde: Trondheim Havn

Les forrige sak:
Feirer 10 år

Operaskolen presenterer onsdag en jubileumsreise fra Italia til Steinvikholmen.  I årets Viva […]

Close