-3 °C Stjørdal, NO
26/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 04

Anklages for brudd på smittevernregler

Kulturskolelærer Ronny Farsund føler han har blitt skvist mellom to ulike smittevernregler

Ronny Farsund føler han har blitt skvist mellom to ulike smittevernregler. Nå blir han anklaget for å ha brutt smittevernregler i arbeidstiden. Ronny Farsund føler han har blitt skvist mellom to ulike smittevernregler. Nå blir han anklaget for å ha brutt smittevernregler i arbeidstiden.

Etter at kulturskolelærer Ronny pådro seg en kneskade, har han møtt mye motgang. Under koronapandemien toppet det seg, og nå blir han anklaget for brudd på skolens smittevernregler.

– Du vil ikke tro hva jeg skal fortelle deg, men nå kjenner jeg at det er på tide at kommunens innbyggere får vite hvordan det egentlig er, sier Ronny Farsund.

Farsund er bosatt i Malvik og er lærer ved kulturskolen i Stjørdal. Han har totalt tre faste arbeidsgivere, samt fire oppdragsgivere ved siden av. Han brenner for musikk, og det er jazz og trompet som får blodet hans til å bruse.

Noe av det som gleder han mest, er når elever står klar fem til ti minutter før undervisningen starter kun for å få noen ekstra minutter med øving.

Farsund forklarer at han elsker å undervise og se barn lykkes med musikken. Problemet oppsto da han i oktober 2019 pådro seg en kneskade, og Lånke skole, som var en av oppdragsgiverne valgte å ta i bruk egne regler for kulturskolelærerne og andre som ikke var fast ansatte ved skolen.

– De sa jeg tok meg til rette

På Lånke skole har Farsund noen få elever, som han underviser i et klasserom i underetasjen. Han forklarer at rommene er trange, men at det har fungert greit frem til for noen år tilbake.

– Det ble mye mer kaotisk, som medførte hardere trykk på rommene. Skolen løste problemet ved at de gikk ut til foreldre på et møte og sa at årsaken var at jeg tok meg til rette, sier han.

Ifølge kulturskolelæreren tok han opp problematikken med skolens ledelse, uten at noe ble gjort. Dermed følte Farsund seg angrepet.

– Dette medførte noe jeg angrer litt på i dag, men jeg valgte å sende ut mailkorrespondansen mellom meg og skolen til foreldrene. I ettertid ble det isfront mellom ledelsen og meg, sier han.

Måtte hente hver og en elev

Etter hvert fikk Farsund beskjed om at skolen nå skulle forandre på hvordan elever skulle komme inn i klasserommet.

– Vi fikk beskjed om at fra nå av skulle vi hente hver og en elev til undervisning. Jeg forklarte at dette ble vanskelig på grunn av kneet, men det ble aldri noe tilrettelegging. I stedet bestemte skolen seg for å flytte all undervisning til hallen, sier han.

Dermed ble det forlangt at Farsund ikke bare skulle hente en og en elev inne fra hvert sitt klasserom, men nå skulle han hente de hver for seg fra skolen til idrettshallen.

– Det var helt umulig, sier han.

Måtte trosse skolens regler

Da koronapandemien slo inn i mars, ble situasjonen vanskelig. Farsund er i risikogruppen med astma og bronkitt, som han forklarer skyldes flere år med blåseinstrument i kalde rom. Ifølge ham selv ble det ikke lagt noe til rette rundt dette, og han ble nødt til å trosse skolens regler – for å følge kommunens.

– Reglene som gjelder for oss kulturskolelærere er at jeg må registrere meg i ekspedisjonen, for så å hente hver elev i hvert sitt klasserom. Dette betyr at jeg må krysse flere kohorter i løpet av en dag, sier han.

Farsund forklarer at han 11. desember fikk beskjed om at han kom til å få skriftlig advarsel for og ikke ha fulgt skolens regler.

– Jeg risikerer dette for å ha fulgt kommunens regler, som er i strid med skolens regler. Jeg synes det er alvorlig, spesielt med tanke på at jeg er i risikogruppen med kronisk luftveisinfeksjon og ikke fått noe tilrettelagt deretter, forklarer han videre.

Stiller seg uforstående til situasjonen

Rektor ved Lånke skole, Elin Indergård, tredde inn i sin stilling i mars 2019. Hun bekrefter overfor Stjørdals-Nytt at Farsund har kulturskoleundervisning med noen enkelte elever ved skolen to til tre timer per uke.

– Jeg trodde ikke det var noen konflikt mellom oss, sier hun.

Ifølge rektoren, skal alle som er innom skolen, og som ikke er en del av de fast ansatte (lærere, assistenter, renhold og vaktmester) skrive seg inn på skolen når de ankommer.

– De spriter hender og skriver seg inn med dato og formål, forklarer hun, og presiserer at dette er av smittevernhensyn.

Videre forklarer Indergård at når skolen i en kort periode var på rødt nivå i november, var det ønskelig at lærerne på kulturskolen hentet elevene for å sikre minst mulig berøring med ulike overflater, hvis de måtte bevege seg utenfor eget område.

– På gult smittenivå går elevene selv til undervisningen med kulturskolelærer, sier hun.

– Ikke informert

Ifølge Indergård skal ikke Lånke skole ha fått informasjon om at Farsund var i risikogruppen for covid-19. Her mener de det er Kulturskolen som har personalansvar.

– Lånke skole er ikke informert om at han er i noen risikogruppe, sier hun.

Farsund føler selv han møter mye motstand fra flere hold, og rister på hodet av hele situasjonen.

Mandag 10. januar ble han kontaktet av sin arbeidsgiver og rektor ved Stjørdal kulturskole, Karsten Selseth Landrø. Her blir han innkalt på et møte for brudd på smittevernreglene.

Kan ikke kommentere saken

Rektor ved Stjørdal kulturskole forklarer til Stjørdals-Nytt at de ansatte i Stjørdal kommune må forholde seg til de smittevernregler som til enhver tid gjelder i kommunen. Dette gjelder også de som er ansatt i den kommunale kulturskolen.

– Når det gjelder smittevern, forholder vi oss til generelle statlige føringer, smittevernveileder gitt av kulturskolene fra UDIR samt lokale regler. Alle disse er gjennomgått med lærerne i kulturskolen, forklarer Landrø.

Videre opplyser han at Kulturskolen har en god dialog med administrasjonen ved Lånke skole.

– Vi samarbeider blant annet om bruk av rom og oppsett av timeplaner. Dialogen går begge veier gjennom hele året.

Utover dette vil ikke rektor kommentere saken ytterligere.

– Saker som omhandler enkeltpersoner kan jeg ikke kommentere av hensyn til personvern, sier han.

Les forrige sak:
Her er raneren politiet jakter på – ber folk ringe hvis de har opplysninger

Politiet går ut med bilde av raneren

Close