11 °C Stjørdal, NO
15/08/2020

Anlegget skal dekke kommunens vannbehov i førti år

Stjørdal kommune bygger nytt vannbehandlingsanlegg

VANNSJEFEN: Bjørn Støwer er fagansvarlig vann og avløp Stjørdal kommune, og prosjektleder for det nye vannbehandlingsanlegget på Hjelset i Lånke. Etter ferien starter oppføringen av bygget på tomten langs FV 705. VANNSJEFEN: Bjørn Støwer er fagansvarlig vann og avløp Stjørdal kommune, og prosjektleder for det nye vannbehandlingsanlegget på Hjelset i Lånke. Etter ferien starter oppføringen av bygget på tomten langs FV 705.

Nå starter oppføringen av nytt vannbehandlingsanlegg på Frigården i Lånke. Det skal møte Stjørdal kommunes fremtidige behov for god vannkvalitet.

Vannet som store deler av Stjørdals befolkning får i springen, kommer fra Lauvvatnet i Lånke. Det som i starten omtales som råvann, føres med selvfallsledning ned til vannbehandlingsanlegget på Hjelset i Lånke, ikke langt fra Frigården. Her har kommunen i mange år filtrert og renset drikkevann, men ny teknologi og oppgraderinger skal gi en bedre prosess for å sikre vannkvaliteten de kommende år. Prosjektleder for dette prosjektet er Bjørn Støwer, fagansvarlig vann og avløp Stjørdal kommune.

– Det eksisterende vannbehandlingsanlegget nord for dagens byggetomt er et kjemisk behandlingsanlegg basert på flotasjonsfilter. Dette ble ferdigstilt året 1994. Anlegget er utslitt og det er til tider store utfordringer med å drifte dette på en tilfredsstillende måte. Stjørdal kommune har derfor besluttet å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg i nærheten av eksisterende anlegg, basert på eksisterende vannkilde Lauvvatnet, forklarer Bjørn Støwer.

Arkitekttegning av det kommende vannbehandlingsanlegget i Lånke.
Arkitekttegning av det kommende vannbehandlingsanlegget i Lånke.
Rent vann i springen

Det nye vannbehandlingsanlegget blir på samme måte som eksisterende anlegg et kjemisk fellingsanlegg. Det blir utstyrt med kontinuerlig spylende filter i motsetning til eksisterende anlegg som er et diskontinuerlig filteranlegg med tilbakespyling.

– Hvilke andre finesser har det nye anlegges som nå skal oppføres?

– Det nye vannbehandlingsanlegget bygges ut med en ekstra hygienisk barriere. Dette betyr sikring mot bakterier, virus og parasitter i form av et UV-anlegg. Det nye anlegget er også dimensjonert slik at det skal dekke Stjørdal kommunes vannbehov frem til 2060 ut fra foreliggende prognoser for befolkningsøkning og dermed økt vannforbruk. Anlegget er dimensjonert for en vannproduksjon på maksimalt 14000 kubikkmeter per døgn, forklarer prosjektlederen for nytt anlegg som lokaliseres ikke langt fra FV 705 vis-a-vis avkjøringen til Frigården. Klargjøring av tomt er utført gjennom flere prosesser.

– Grunnarbeidene er utført av stjørdalsfirmaet Brødrene Bjerkli AS. Grunnarbeidet er nå ferdig til en kostnad på syv millioner kroner. Neste entreprise er oppføring av den bygnings-messige delen i form av et bygg på to etasjer med grunnflate cirka 800 kvadratmeter. Denne kontrakten er på 42 millioner kroner. Det vil være Trondheimsfirmaet Trym bygg og anlegg AS som starter disse byggearbeidene rett etter fellesferien.

Totalpris på 90 millioner kroner

Det er betydelige kostnader knyttet til renseprosesser for vann. Myndighetene setter høye krav til vannkvalitet, og Stjørdal kommune vil oppnå godt over tilfredsstillende kvalitet når nytt anlegg står ferdig til bruk. Prosess- og maskindelen av anlegget skal leveres av Nordic Water AS.

– Kontraktsummen på prosess og maskin-leveransen er på cirka 28.500.000 kr, og anlegget er prosjektert av Rambøll Norge AS. Utover dette er det gått med cirka tre millioner kroner til tomtekjøp, prosjektering og ekstern byggeledelse. Estimerte gjenstående kostnader til ekstern byggeleder og prosjekteringsledelse utgjør rundt 3.200.000 kroner.

– Hva vil Stjørdal kommune måtte betale for optimal vannkvalitet når anlegget står ferdig til bruk?

– Den totale utbyggingskostnaden for hele anlegget med vannbehandling er beregnet til cirka 90 millioner kroner. Fremdriftsplanen for utbyggingsprosjektet innebærer at nytt vannbehandlingsanlegg vil stå ferdig 1. oktober 2021, avslutter prosjektleder Bjørn Støwer, fagansvarlig vann og avløp Stjørdal kommune.

Les forrige sak:
– Det er artig å se at så mange bryr seg

Storscoreren har mer å by på i Obos-ligaen

Close