-1 °C Stjørdal, NO
25/02/2020

Ansetter folkehelserådgiver

 

 

Dette understrekes også i gjeldende plan- og bygningslov, melder Malvik kommune på sine hjemmesider. For kommunen vil det kreve et tett samarbeid med fylkeskommunen og statlige virksomheter.

 

Malvik kommune har ansatt en folkehelserådgiver i 80 % stilling, organisert i virksomhet areal- og samfunnsplanlegging. Dette er foreløpig et prøveprosjekt på ett år.  Kari Christensen tiltrådte i denne stillingen i juni. Hun har tidligere arbeidet som ergoterapeut i Malvik kommune siden 1998, og har i tillegg tatt videreutdanning innen universell utforming.

Den nye folkehelseloven pålegger kommunen å ha en oversikt over helsetilstand i befolkningen og faktorer som påvirker dette. Malvik kommune har etablert et samarbeid med Senter for helsefremmede forskning, Sør Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør Trøndelag som bl.a. har som mål å gjennomføre en helse – og livskvalitetsundersøkelse i Malvik kommune. Man ønsker å få kunnskap om ulike forhold som kan ha betydning for helse og livskvalitet. Vi ønsker å få mer kunnskap om hva befolkningen selv mener er betydningsfullt for god helse og livskvalitet. Dette er kunnskap som Malvik kommune trenger for fremtidig samfunnsplanlegging.

Les forrige sak:
Sonalekene 2011

           

Close