13 °C Stjørdal, NO
17/10/2018

Ansvar for Stjørdal Kommune

Eva Tilseth har tatt bildet av ansvarsarten "stor salamander" som Stjørdal kommune har et spesielt ansvar for.

Sist oppdatert

 


Bio Foto har engasjert flere midt norske foto-medlemmer i arbeidet med denne bildeutstillingen. Mange av de rundt 30 bildene viser at truet natur og arter i Trøndelag bør få et større fokus. Bildene med varierte motiv er tatt av fotografer fra Bio-Foto som daglig dokumenterer natur gjennom motiver fra våre omgivelser.

 

– Vi er glade for at Stjørdal også ble valgt som utstillingskommune for denne utstillingen som nylig kom fra Verdal. Utstillingen er et samarbeid mellom NNV i Sør- og Nord-Trøndelag og Bio Foto Midt-Norge, forteller Jon Kristian Skei. Skei er forsker tilknytta Vitenskapsmuseet i Trondheim og har sitt eget firma for kartlegging av biologisk mangfold. I arbeidet med utstillingen hadde Skei god hjelp av Eva Tilseth, som i utstillingen har et bilde av stor salamander.

 

Ansvarsart for Stjørdal kommune  

Stor salamander er en amfibie-art som er tildelt Stjørdal kommune som ansvars-art av miljøverndepartementet og Erik Solheim som er miljø- og utviklingsminister. Det er flere truede arter eller naturtyper med i utstillingen, men for Stjørdals del er det spesielt salamander, og den største av de to som spesielt bør fremheves som ansvars art, sier Jon Kristian Skei. Storsalamanderen i Trøndelag lever i fuktige skogs- og myrområder. Den spiser småkryp som insekter og mark og formerer seg i dammer og tjern. Eggene legges på planter i vannet, og fullt utviklede fra larvestadiet trekker salamanderen på land om høsten. Salamanderen er en sårbar amfibie-art og trusler er blant annet ødeleggelse av leveområder- og yngledammer i tillegg til utsetting av fisk.

 

Mange fotobidrag

Foruten Eva Tilseth sitt bilde av stor salamander har fotografene Anders Todal Jensen, Dag Røttereng, Kjartan Trana, Daniela Pawel, Arnstein Staveløkk, Ole Martin Dahle, Odd Larsen og Eli Tellefsen gitt sine bildebidrag sammen med flere. Motivene viser svartkurle, ulvelav, skog med død ved, mandelpil, svartflekksmyger, kvitkurle, og sumpskog. Av artene fugler, finnes i utstillingen hubro, hønsehauk, åkerrikse og horndykker blant arter med spesielt behov for økt vern.

 

– Edvard Bergene har tatt et klassisk bilde fra Trondheimsfjorden. Utfylling og total forandring av strandsonen viser dette bildet. Dette er et klassisk trusselbilde også i Trøndelag med kollisjon mellom opprinnelig natur og kommersielle ideer, sier Jon Kristian Skei som er styremedlem i Naturvernforbundet etter to år i lederstolen lokalt. Skei utelukker ikke at det kan bli satt opp en informasjonsdag rundt temaet truet natur i biblioteket i forbindelse med utstillingen.

 

Eva Tilseth og Jon Kristian Skei har utført arbeidet med presentasjon av utstillingen "Truet trøndersk natur" som nå henger i Stjørdal Bibliotek.

Flere rovfugler er betegnet som truet i Trøndersk natur.

Bildene i utstillingen viser både vekster, dyr og fugler som er betegnet som truet i vår natur.

 

Les forrige sak:
Unni Raaen Nysæther, Helle Vangen Stuedal og Per Steinar Brevik ved museet tilbyr i sommer en utstilling med rot fra krigsårene “ Det gode i oss”.
Museumsdag søndag

  Mangfold ved museet kunne gjerne vært tittelen på årets store […]

Close