-1 °C Stjørdal, NO
18/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Ansvar i et boligsameie

Styreleders ansvar i et boligsameie

I et boligsameie kan en styreleder bli ansvarlig for saksomkostninger dersom boligsameiet går til
rettssak.

Et sameie har ikke partsevne, dvs. rett til å stå som saksøker eller saksøkt i en rettssak. Det er den
enkelte sameier som kan gå til sak.

Dersom en sak blir avvist av domstolene pga. man har gått til sak fra sameiets side uten en slik
rett, så kan stevningen bli avvist fra domstolens side. Da kan styrelederen bli ansvarlig som følge
av at man er sammenslutningens stedfortreder. Før et boligsameie går til sak er det derfor viktig å
avgjøre om sameiet likevel kan ha partsevne i den konkrete saken. eierseksjonslovens § 43 fastslår
at styreleder kan saksøke og saksøke med bindende virkning for alle sameierne i saker som er
nevnt videre i bestemmelsen. Dette gjelder konkret sameiets felles rettigheter og plikter, likeså
gjennomføring av vedtak som er truffet av sameiermøtet eller styret og rettigheter og plikter som
angår fellesareal og fast eiendom for øvrig. Saker om felles rettigheter og plikter vil normalt være
vedlikehold og drift av sameiet og forvaltningen av sameiets anliggender. Det er altså i saker som
gjelder sameiernes posisjon i egenskap av sameiere, hvor sameiet vil få partsevne.

Hvis et sameie går til ak mot selger av leiligheter så kan sameiet bli avvist pga. manglende partsevne.
Dette er ikke et krav sameierne har i fellesskap i egenskap av å være sameiere.

Les forrige sak:
Se Sunniva og Ares opptreden

  Are mente at sangvalget var viktig, og han fortalte at […]

Close