12 °C Stjørdal, NO
23/05/2019

Antyder at bygda har for mange museum

Vil diskutere museumsdriften for årene framover

Kjell Lundemo (innfelt) er bekymret for museene i Meråker. Nå vil han diskutere framtidens drift. Kjell Lundemo (innfelt) er bekymret for museene i Meråker. Nå vil han diskutere framtidens drift.

– Det er kanskje bedre med ett veldrevet og levende museum enn flere som vi ikke har råd til å vedlikeholde og drifte på en god og forsvarlig måte.

Det mener Kjell Lundemo fra Venstre i Meråker. I en interpellasjon til kommunestyret ønsker han å sette fokus på museumssituasjonen i bygda.

– Gjennom mange år har det vært åpenbart at kommunen ikke har kunnet sette av nødvendige midler til forsvarlig drift og vedlikehold. Resultatet er at bygninger forfaller og samlinger står i fare for å bli ødelagt. Forfallet har nå kommet så langt at industrimuseet i Kopperå ser ut til å måtte stenges og gjenstandene, som oppbevares der, reddes ut og flyttes til oppbevaring på et annet sted, skriver Lundemo i interpellasjonen.

«Redningsarbeid»

I Meråker kommune det tre museer. I tillegg til det omtalte Industrimuseet i Kopperå, er det bygdemuseum i Pulden i Meråker sentrum og Hytteskrivergården på Gilså på Stordalen. Driften av museene i Meråker er lagt til den ideelle stiftelsen Meråker-Musea som igjen får tilskudd fra kommunen.

– En for stor andel av den tiden, energien og de økonomiske midlene som er til rådighet, går med til «redningsarbeid». Likevel forfaller anleggene. Det ser ikke ut til at stiftelsen har noen som helst mulighet til å makte de oppgavene den er tiltenkt, med de økonomiske midlene den i dag rår over. Skal bygninger og samlinger bevares for ettertiden, må kommunen øke det økonomiske bidraget til museumsdriften betraktelig, mener Kjell Lundemo.

Vil ha svar om framtiden

Den tidligere rektoren og mangeårige lokalpolitikeren ønsker en politisk sak om hvordan museumsanleggene skal drives i årene framover.

Coop Storlien artikkelnivå

– Jeg mener situasjonen er uholdbar, og et naturlig spørsmål blir om vi i Meråker har for mange museale anlegg. En museumsbygning som bare står der og forfaller, har liten samfunnsmessig verdi. Det er kanskje bedre med ett veldrevet og levende museum enn flere som vi ikke har råd til å vedlikeholde og drifte på en god og forsvarlig måte, skriver Kjell Lundemo i sin interpellasjon til kommunestyret.

Også Ap er bekymret

Til samme kommunestyremøte har også Arbeiderpartiet meldt inn to interpellasjoner som angår Kopperå Industrimuseum og bygdemuseet i Pulden. Også Oda Aurora Aune, som har signert interpellasjonene uttrykker stor bekymring for museenes tilstand og framtidsutsikter i Meråker.

Les forrige sak:
Det ble skikkelig fangst for Ingunn Renå i Canada. (Foto: Privat)
Ingunns store jaktdag

Traff blink på bjørnejakt i Canada

Close