12 °C Stjørdal, NO
07/07/2020

Åpenhet om demens

Vi ønsker å hjelpe alle som har fått sykdommen demens. Enhetsleder Liv Heidi Valla og vernepleier Elin K. Johnsen er klar for å yte god hjelp

 

Som vanlig ble det en utrolig flott familiedag for pasienter og pårørende ved Fossliåsen. Lokalforeningen for Demente hadde som vanlig lagt forholdene til rette for et arrangement som pårørende og pasienter satte stor pris på. Som tradisjonen er, stilte Per Sætran med sin trofaste og rolige hest der pasientene fikk sitte på sleden. Dette er et utrolig populært innslag hver gang. For mange er dette innslaget som å oppleve gamle dager på nytt. Det er grunn til å berømme Per Sætran for sitt engasjement.

 

Kunnskap

Når en person blir rammet av demens, har det en vært en tendens til å skjule denne sykdommen. Etter hvert opplever vi at de som jobber for å bedre forholdene for de som rammes ønsker større åpenhet. Dette fikk vi bekreftet av enhetsleder Liv Heidi Valla og vernepleier Elin K. Johnsen da vi  besøkte Fossliåsen. De to v ar opptatt av at folk som har familiemedlemmer som er rammet av demens, tar kontakt med oss på Fossliåsen.  Vi kan gi gode råd til familier, og vi kan gi tilbud om dagavlastning. For mange vil dette være til. Dessuten er vi ofte ute på familiebesøk der vi diskuterer mulige løsninger som vil være til stor hjelp for pårørende.

 

Demens rammer tilfeldig

Valla og Johnsen påpeker at det må bli slutt på at det er forbundet med litt skam å fortelle at en person har blitt rammet av demens. De to påpeker at demens kan ramme hvem som helst. Derfor er det viktig at det vises større åpenhet og at de som blir syke får en omsorg og pleie som er forsvarlig. De pårørende som får en dement person i sin familie må søke hjelp. Fossliåsen er en institusjon som er noe av det beste som kan tilbys, og enhetsleder Liv Heidi Valla, oppfordrer pårørende til å tak kontakt. Hun treffes på telefon 951124115

 

En av de som har gjort mye for å sette ord på sykdommen er Jens Kringen

 

Per Sætran er en trofast og populær gjest med sin hest

Les forrige sak:
STORSTUE: Planene om utbygging av Folkets Hus ville gitt et flott kulturhus og samfunnshus i Hommelvik. (Illustrasjon Roger Snustad)
Frustrert over politikerne

  Kommunestyrets vedtak fra i fjor sommer førte til at initiativtakerne […]

Close