-8 °C Stjørdal, NO
30/11/2021

Spar Hegra uke 48
Header-Bingo-med dato

Åpnet den nye fisketrappa

Elveeierlaget roser alle som har deltatt i prosjektet

Til sammen 24 kumringer i betong har blitt til en fisketrapp i Florbekken. Til sammen 24 kumringer i betong har blitt til en fisketrapp i Florbekken.

Det var under oppgraderinger av veien mot Forradal i Flora at kulvert og oppgangshinder under E14 ble utbedret. Nå går ørret og trolig sjøørret i den nye fisketrappa, der fallhøyden fra europaveien ned til elva er seks meter.

Det var godt oppmøte fra alle berørte parter i prosjektet da Stjørdalsvassdragets eleveeierlag sammen med Trøndelag Vannregion inviterte til befaring og åpning av «fisketrappa» i Florbekken. Et betydelig pionerarbeid er utført for å utjevne fallhøyden på seks meter. Tilpasningen er fullført og forvaltningen håper anadrom fisk som sjøørret og laks i likhet med ørret vil benytte fisketrappa for å kunne gyte i øvre vannlag. Det var leder i elveeierlaget Gunnar Daniel Fordal som ledet omvisningen.

Leder i Stjørdalsvassdragets eleveeierlag Gunnar Daniel Fordal, orienterte om prosjektet og guidet rundt ved Florbekken.
Leder i Stjørdalsvassdragets eleveeierlag Gunnar Daniel Fordal, orienterte om prosjektet og guidet rundt ved Florbekken.
Gir honnør til alle som har deltatt i prosjektet

– Det er all grunn til å dele ut honnør til alle som har deltatt i prosjektet. Fra planleggingsstadiet til ferdigstillelse har vi sammen greid å skape en fisketrapp i nedre del av bekken som i trøndersk sammenheng er unik og spennende. Målet er at fisketrappa skal lede flere fiskeslag ut og inn av bekken til hovedvassdraget Stjørdalselva, sa Fordal. Tiltaket er et ledd i prosessen med å gjenåpne bekker og rette opp gamle synder. Stikkrenner fungerer som oppgangshinder, eller naturlige bekker er lagt i rør.

– Vi opplever at for mange stikkrenner sperrer mulighetene for gyting i sidebekker. Mange sidebekker er lagt i rør og mye vegetasjon er fjernet. Kantsoner og bekker er viktig som flomdempere, det er et rikt biologisk mangfold ved naturlige bekker og sårbare fiskestammer som sjøørret trenger de naturlige habitatene uten de store tekniske inngrepene. Noen ganger må vi derimot rette opp, slik det nå blir gjort i Florbekken. Håpet er å få fisken tilbake igjen, noe vi beviselig kan bekrefte skjer etter tiltaket står ferdig, sa Gunnar Daniel Fordal.

Maskinfører hos Tverås Maskin, Rune Musum fikk overrakt blomster fra ordfører Ivar Vigdenes for vel utført arbeid med Florbekken.
Maskinfører hos Tverås Maskin, Rune Musum fikk overrakt blomster fra ordfører Ivar Vigdenes for vel utført arbeid med Florbekken.
Har fått bistand av fagfolk

Det tekniske forberedende arbeidet og planlegging er i stor grad tillagt Trøndelag Vannregion. Fra NVE har biolog Arne Jørgen Kjøsnes bistått prosjektet. Fra NVE har Geir Hagen vært prosjektleder.  Gravearbeidene er utført av Tverås Maskin ved maskinfører Rune Musum.

– Under befaring før utbedringer fant vi løsningen ved å benytte kumringer i betong. Disse 24 er etasjevis plassert i støp med inn- og utløp slik at anadrom fisk og ørret kan bevege seg opp eller ned i bekken, sier biolog Arne Jørgen Kjøsnes hos NVE. Kjøsnes har erfaring fra Kvernbekken i Meråker hvor fire tilsvarende kummer er utplassert.  Vannområdekoordinator i Stjørdal kommune Bjørn Borge Skei sier flere tilsvarende forbedringsprosjekter kan være aktuelle langs hovedvassdraget.

Sentrale fra NVE i prosjektet har vært biolog Arne Jørgen Kjøsnes og prosjektleder Geir Hagen.
Sentrale fra NVE i prosjektet har vært biolog Arne Jørgen Kjøsnes og prosjektleder Geir Hagen.
– Gyteforholdene har over tid blitt kraftig redusert

– Situasjonen flere deler av strekningene langs hovedelvene Forra og Stjørdalselva er at bekker er fylt igjen eller lagt i rør. Gyteforholdene har over tid blitt kraftig redusert. Det er nå en økende interesse for å tilbakeføre bekker til naturlig tilstand. EU sitt vanndirektiv peker også på behovene for slike opprettende tiltak, sier Borge Skei. Maskinfører Rune Musum hos Tverås Maskin har høstet gode erfaringer med prosjektet i Florbekken.

– Resultatet ble bra og solid

– For oss som entreprenører er det motiverende i seg selv å kunne utføre utbedrende arbeider. Nå hadde vi en høydedifferanse på seks meter. Opprinnelig var ikke støttemurer i naturstein med i kalkylen. Da terrenget viste behov for sikring, fikk vi tilkjørt blokker med naturstein fra Fiksdal-bruddet. Resultatet ble bra og solid, sier maskinfører Rune Musum.

Med på befaringen var ordfører Ivar Vigdenes og hans datter, representanter fra Norske lakseelver, Statens vegvesen, grunneiere, Elveguiden, NVE samt flere fra prosjektet.  Avslutningsvis fikk de oppmøtte se bilder og dronefilmer av tiltak i både Nessebekken ved Iverhølen og Florbekken. Ordfører Ivar Vigdenes takket for utførelsen av prosjektet på vegne av kommunen og tildelte maskinfører Rune Musum blomster for godt utført arbeid. Ole Storflor stilte prisverdig egen bolig til visningsrom for visuell deling av prosjektet.

Les forrige sak:
GAMMELMÅTEN: En gammel byggemetode i stein er tørrmuring. Romma gård fikk nylig anlagt steintrapp foran stabburet fra 1700-tallet. Ole Martin Skotnes og John Elverum bistår instruktør Emil Solvold Beitland i midten.
Bygde trapp på gammelmåten

På Romma heimbygdsgård i Elvran ble det holdt kurs i tørrmuring av steintrapp

Close