5 °C Stjørdal, NO
21/03/2019

Åpnet for trafikk under E6-bru

Den nye brua henger fortsatt i lufta mot vest på Tiller. Trafikken ble før julaften lagt til veibanen under brua. Bildet er tatt få dager før ny trase ble åpnet for trafikk.

I flere måneder har veiarbeidet på Tillerhøgda ført til veiomlegginger og endret kjøremønster. Til tider har det for enkelte vært vanskelig å finne frem i området. Det er anlagt to barnehager og skole ved Aglo i tillegg til mange privatadresser, noe som resulterer i mye trafikk på morgen og ettermiddag. Mesta har utført arbeidet med brobygginga, ei ny bru av betong på over 40 meter, 6 meter i bredde. Brødrene Bjerkli har utført anleggsarbeidet med veier. Fortsatt henger brohodet i vest i løse lufta. I løpet av desember/januar skal masse tilføres også her, slik at ny bro for lokaltrafikk blir kjøreklar. Brua, som har fått rundt autovern og gitter på sidene skal benyttes av lokaltrafikk, gående og syklende som krysser E6 på Tiller. Gamle av- og påkjørsler til E6 saneres i området.Les forrige sak:
«Kanefart på hjul»

  Følget besto av 8 hester m/ førere og passasjerer i […]

Close