11 °C Stjørdal, NO
27/06/2019

Arne Moksnes om Forra-aksjonen

|| Arne Moksnes var sammen med flere sentral i kampen om å bevare Forra mot vannkraftutbygging på 1970- og 80-tallet. Nylig fortalte han om de mange strategiske kampene som måtte kjempes og der store deler av lokalbefolkningen fulgte kravet om vern.||

Forra-marsjene fra Risvola og Levanger via Roknesvollen seter samlet flere hundre deltakere ved Sillermoen. Her ble det holdt taler og appeller. Den 80 år gamle senterparti-høvdingen Jon Leirfall ankom i båt fra Feren ned elva til Sillermoen og ropte ut «Lætt Forra vårrå».  Året 1979 deltok over 700 personer. Hans Rotmo, som for øvrig ble valgt inn i det første interimsstyret sammen med Gunnar Uglem, sang sanger om Forra og Vømmøldalens siste vår. På biblioteket med kåseri i regi av Naturvernforbundet nylig ankom et 60-talls tilhørere, og bildene viste vakre naturminner hos flere som deltok på marsjene inn til Sillermoen.

Vi kan gjerne takke statskraftverkene for at de lagde så store og dramatiske planer. Dette fikk folk til å våkne opp og støtte opp om motstanden, sa Arne Moksnes og presenterte prosessene fra de første forslag til verneseieren var et faktum med opprettelse av naturreservat og Ramsar-status. Både Mardøla, Innerdalen og Nedalen hadde da fått sitt nådestøt i form av vannkraftutbygginger. Arne Moksnes var med på feltregistreringer sammen med datidens store navn innen ornitologi, Svein Haftorn. Moksnes fikk etter dette tildelt ansvaret å kartlegge kvalitetene innen fuglefaunaen på Forramyrene, som viste seg å være viktige biotoper for både brushane og dobbeltbekkasin i tillegg til mange andre arter.

Tykke rapporter om verdier og vannkraft

Det ble laget tykke rapporter og FOU-er, og NVE produserte mange rapporter om utbyggingsplanene som skulle føre vannet mot Verdal. Helt fra Snåsa skulle vannet samles i magasiner. En av de som kom naturvernerne i møte var Jon Leirfall, sa Moksnes og fikk en god velkomst før innledning til foredraget fra leder Ellen Andersson i Naturvernforbundet i Stjørdal- og Meråker. Svanhild Salberg, som den gang var politisk aktiv i Nord-Trøndelag, og tilhenger av vern, leste denne kvelden dikt om Forra og dens kommende trussel om neddemming.

Stjørdal kommune gikk den gang imot en regulering av vassdraget. Industrikomiteen på Stortinget ankom Meråker på befaring der de skulle ut i båt på befaring på Feren. Her fikk de av den bastante båtskyss-karen klar beskjed om å la Forra og Feren ligge urørt, sa Moksnes og introduserte Kristoffer Gåsvik, tidligere rektor ved Stokkan Ungdomsskole, som var aktiv med i Forra-kampen og denne kvelden på biblioteket deltok som tilskuer blant et 60-talls tilhørere. Når Naturvernforbundet i år runder 100 år, huskes Forra-saken som en av flere seiere, absolutt verd en markering som i år 17.august resulterer i en ny historisk Forra-marsj inn til Sillermoen i jubileumsåret. Da tar leder i NNV, Ellen Andersson frem sin gamle termos med Vern Forra-klistermerke og blir med på en ny marsj som setter søkelyset på naturkvalitetene langs elva Forra øverst i Forradal. Det er i år 35 år siden den første Forra-marsjen ble arrangert, også det et jubileum. Arne Moksnes avsluttet sitt foredrag med å belyse en ny trussel mot naturkvalitetene. Denne gang forslagene om vindkraft i trønderske fjell. Fjell som har ligget urørt i 10 000 år etter at isen trakk seg tilbake, og som nå er satt under press for igjen å produsere energi.

Bli gjerne med oss som medlemmer i Naturvernforbundet. Vi formidler også mye naturglede og arrangerer naturgledeturer, sier Ellen Andersson i lokallaget som har 115 medlemmer. Stor salamander, bevaring av biologisk mangfold, ornitologi, forbrukssaker og vindkraft er saker forbundet arbeider med for tiden. Deltakere på møtet denne kvelden kunne ta med seg historiske skatter som klistremerke og hefte om Forra, ting som har ligget godt arkivert på loftet hos professor Moksnes på Kvislabakken.    

Coop Storlien artikkelnivå

Les forrige sak:
||
Verdens største Selbuvottpar

Deretter ble det lagt ut lister hvor de som hadde lyst […]

Close