12 °C Stjørdal, NO
20/09/2019

Avinor tenker langsiktig

– Vi er en tilrettelegger for Midt-Norges næringsliv og innbyggere, sier lufthavndirektøren

AREAL FOR UTFYLLING: - Avinor ønsker å fylle ut 1/3 av dette arealet for å få flyoppstillingsplasser i rimelig nærhet av terminalen, sier lufthavndirektør Marit Stigen og operativ sjef Thomas Wintervold. AREAL FOR UTFYLLING: – Avinor ønsker å fylle ut 1/3 av dette arealet for å få flyoppstillingsplasser i rimelig nærhet av terminalen, sier lufthavndirektør Marit Stigen og operativ sjef Thomas Wintervold.

– Vi er en tilrettelegger for Midt-Norges næringsliv og innbyggere, sier lufthavndirektør Marit Stigen i Avinor.

– Vi trenger flyoppstillingsplasser nær terminalen. Det er en forutsetning for at vi skal være en effektiv og attraktiv lufthavn. Avinor må tenke i et svært langsiktig perspektiv, sier Marit Stigen, som understreker at Avinor er en tilrettelegger for interessene i regionen.

– En av våre helt konkrete oppgaver er å ha en lufthavn som er attraktiv for flyselskapene. Jeg ser at denne saken som har gått over lang tid er kompleks med mange aktører, sier hun.

Miljøutfordringer

– Avinor foreslo først å fylle igjen indre elveleie ut mot Langøra Sør. Da miljøutfordringene kom på banen, valgte Avinor en kompromissløsning med utfylling av 1/3 av dette arealet, forteller operativ sjef Thomas Wintervold.

FLYOPPSTILLING: - Flyene har en «hellig» snutid på 25 minutter. Derfor er det avgjørende med godt beliggende flyoppstillingsplasser, forteller operativ sjef Thomas Wintervold.
FLYOPPSTILLING: – Flyene har en «hellig» snutid på 25 minutter. Derfor er det avgjørende med godt beliggende flyoppstillingsplasser, forteller operativ sjef Thomas Wintervold.

Han sier at Avinor må legge til rette for at flyselskapene kan bruke flyoppstillingsplasser i nærhet av terminalen av hensyn til den regionale utviklingen.

– Derfor ønsker vi alternativ 4. Flyene har en «hellig» snutid på 25 minutter. Det krever god infrastruktur. Derfor vil det være uaktuelt å bruke vestsida av Langøra Sør, understreker Wintervold. (Saken fortsetter under annonsen)

Ta lappen
UTFYLLING MOT VEST: Dette er arealet vest for Langsøra Sør som flertallet i formannskapet ønsker å fylle opp. Det vil derimot være uaktuelt å bruke dette for oppstilling av små og store fly av hensyn til krevende værforhold uten beskyttelse.
UTFYLLING MOT VEST: Dette er arealet vest for Langsøra Sør som flertallet i formannskapet ønsker å fylle opp. Det vil derimot være uaktuelt å bruke dette for oppstilling av små og store fly av hensyn til krevende værforhold uten beskyttelse.
Dialog med Forsvaret

– Avinor og Forsvaret må sammen ha dialog omkring både Langøra Sør, og det østlige området av lufthavna som i dag eies av Forsvaret. Dette må utvikles parallelt med den pågående kommunedelplanen, sier Marit Stigen.

Hun understreker at grunnen til at Avinor i sin høringsuttalelse har vært så tydelig på valg av alternativ 4, er behovet for mest mulig terminalnære flyoppstillingsplasser.

FLYTTE TIL LANGØRA SØR: - Her ligger hangarer og virksomhet som vi kan flytte til Langøra Sør for å frigjøre areal til flyoppstilling nær terminalen, sier lufthavndirektør Marit Stigen.
FLYTTE TIL LANGØRA SØR: – Her ligger hangarer og virksomhet som vi kan flytte til Langøra Sør for å frigjøre areal til flyoppstilling nær terminalen, sier lufthavndirektør Marit Stigen.

– Avinor må tenke både kort- og langsiktig. Da har jeg et håp og en forventning om at den videre debatten konsentrerer seg om regionens behov. Det handler om å finne en god balanse mellom utvikling av flyplassen og hensynet til miljøet, sier Stigen.

Lufthavndirektøren forteller at de nå har en mulighet til å få dobbel samfunnsnytte ved å bruke stein fra tunnelarbeid til lufthavnformål.

– Manglende trygghet og langsiktighet kan gjøre det vanskelig for Avinor å ivareta denne unike muligheten. Avinor skal investere store beløp i utvikling av flyplasser i flere regioner i de kommende år. Dette gjør at vi må finne mest mulig optimale og kostnadseffektive løsninger. Trygghet for den videre utvikling vil være sentralt for at Værnes skal bli prioritert, avslutter lufthavndirektør Marit Stigen.

Les forrige sak:
Eldrerådets leder, Jon-Anders Myrvang er godt fornøyd med at det nå kommer på plass en hvilebenk for de som trenger det på vei til og fra kirken og kirkegården.
Eldrerådet ønsker eldrevern

De politiske partiene er kontaktet med tanke på kommunevalget 2019

Close