-14 °C Stjørdal, NO
28/11/2021

Avvik i helsestjenesten for barn

| |

I sin oppsummering etter tilsyn skriver Helsetilsynet på sin hjemmeside at Stjørdal kommune ikke sikrer alle barn i aldersgruppen 0-6 år helsekontroller i samsvar med nasjonale retningslinjer.

Kommunen gjennomfører ikke alle anbefalte helsekontroller for barn i aldersgruppen 0-6 år i henhold til nasjonal retningslinje; 4-måneders kontroll gjennomføres ikke. 2-årskontroll gjennomføres uten lege. Det foreligger ingen risikovurdering eller faglig begrunnelse for hvorfor de anbefalte helsekontrollene ikke gjennomføres som anbefalt i nasjonal retningslinje. Det foreligger ikke stillingsinstrukser for andre enn fagkoordinator helsestasjon. Det er ikke oppnevnt medisinskfaglig ansvarlig som kvalitetssikrer tjenesten på helsestasjonen. Det er ikke gjennomført analyser av risiko- og sårbarhet på de reviderte områdene. Svikt i tjenestene blir ikke fanget opp av avviksrapporteringssystemet i kommunen. Det foreligger ikke et system som sikrer at ansatte blir gjort kjent med nye/nyreviderte prosedyrer. Stjørdal kommune sikrer ikke at personvernet ivaretas når veiing og måling foretas på helsestasjonens venterom.

Systemrevisjonen undersøkte om kommunen sikrer alle barn i aldersgruppen O til 6 år får forsvarlige helsekontroller i samsvar med nasjonale retningslinjer, hvorvidt helsestasjonstjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud, om helsestasjonen tilbyr et tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen spåkbakgrunn, og om helsestasjonstjenesten gir faglig forsvarlig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring.

Stjørdal kommune har organisert helsestasjonen under enheten helse, som videre er organisert under etat omsorg, der ansvaret er delegert fra rådmann til etatsjef. Enheten helse ledes av enhetsleder, som også har administrativt ansvar for helsestasjonen. Det faglige ansvaret ved helsestasjonen er delegert til fagkoordinator.

Stjørdal kommune bosetter både kvoteflyktninger og flyktninger fra andre steder i landet. Stjørdal kommune er i et kommunesamarbeid (Væmesregionen) med kommunene Meråker, Tydal og Selbu, og har inngått forpliktende samarbeid i forhold til helse vedrørende Distriktsmedisinsk senter, Legevakt, Frisklivssentral og Forvaltningskontor. Avtalene er utarbeidet som samarbeidsavtaler med Stjørdal kommune som vertskommune. Væmesregionen bamevemtjeneste ble etablert i 2006 og omfatter kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal.

På møtene med helsetilsynet deltok fra Stjørdal kommune.

Enhetsleder Helse Unni Røkke, helsesøster Sissel S. Humstad, fagkoordinator Sidsel Nilsen Storvik, helsesøster Gunhild Hestmann, fysioterapeut Guri Lyngstad, etatsjef Hans Fredrik Selvaag, helsestasjonslege Gunhild Haram og kommuneoverlege Leif Edvard Vonen.

Les forrige sak:
|
Værnesregionen 10 år, gratulerer!

Bakgrunnen den gang arbeidet startet var: «Å utvikle et tettere samarbeid […]

Close